Hướng dẫn xóa tất cả bài viết và thành viên trong xenforo bằng query

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,691
Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa tất cả bài viết và thành viên trong xenforo bằng query.

Cách làm như sau:
Vào database đang sử dụng, chạy câu lệnh qua chức năng phpmyadmin
Chọn sang tab SQL dán lệnh bên dưới rồi thực thi (GO)

xoabaivietvathanhvienxenforo.png

Mã:
DELETE FROM xf_user_group WHERE user_group_id >= 5;
DELETE FROM xf_user WHERE user_id != 1;
DELETE FROM xf_admin WHERE user_id != 1;
ALTER TABLE xf_user_group
AUTO_INCREMENT = 5;
ALTER TABLE xf_user
AUTO_INCREMENT = 2;
TRUNCATE TABLE xf_thread;
ALTER TABLE xf_thread
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_post;
ALTER TABLE xf_post
AUTO_INCREMENT = 1;
DELETE FROM xf_user_authenticate WHERE user_id != 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_group_relation;
TRUNCATE TABLE xf_user_ban;
TRUNCATE TABLE xf_user_external_auth;
TRUNCATE TABLE xf_user_alert;
TRUNCATE TABLE xf_user_follow;
TRUNCATE TABLE xf_user_news_feed_cache;

DELETE FROM xf_user_option WHERE user_id > 1;
DELETE FROM xf_user_privacy WHERE user_id > 1;
DELETE FROM xf_user_profile WHERE user_id > 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_status;
TRUNCATE TABLE xf_user_trophy;
TRUNCATE TABLE xf_admin_log;
ALTER TABLE xf_admin_log
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_master;
ALTER TABLE xf_conversation_master
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_message;
ALTER TABLE xf_conversation_message
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_recipient;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_user;
TRUNCATE TABLE xf_error_log;
TRUNCATE TABLE xf_forum;
ALTER TABLE xf_forum
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_forum_prefix;
TRUNCATE TABLE xf_link_forum;
TRUNCATE TABLE xf_import_log;
TRUNCATE TABLE xf_ip;
ALTER TABLE xf_ip
AUTO_INCREMENT = 2;
TRUNCATE TABLE xf_liked_content;
ALTER TABLE xf_liked_content
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_moderation_queue;
TRUNCATE TABLE xf_moderator;
TRUNCATE TABLE xf_moderator_content;
ALTER TABLE xf_moderator_content
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_node;
ALTER TABLE xf_node
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll;
ALTER TABLE xf_poll
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll_response;
ALTER TABLE xf_poll_response
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll_vote;
TRUNCATE TABLE xf_profile_post;
ALTER TABLE xf_profile_post
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_search;
TRUNCATE TABLE xf_search_index;
TRUNCATE TABLE xf_session;
TRUNCATE TABLE xf_session_activity;
TRUNCATE TABLE xf_thread_user_post;
TRUNCATE TABLE xf_thread_watch;
TRUNCATE TABLE xf_thread_read;
TRUNCATE TABLE xf_permission_cache_content;
TRUNCATE TABLE xf_permission_group;
TRUNCATE TABLE xf_warning;
ALTER TABLE xf_warning
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_moderator_log;
ALTER TABLE xf_moderator_log
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_forum_watch;
TRUNCATE TABLE xf_forum_read;
TRUNCATE TABLE xf_report;
TRUNCATE TABLE xf_report_comment;
ALTER TABLE xf_report
AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE xf_report_comment
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_stats_daily;
TRUNCATE TABLE xf_user_confirmation;
ALTER TABLE xf_thread_read
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_attachment;
TRUNCATE TABLE xf_attachment_data;
TRUNCATE TABLE xf_attachment_view;
ALTER TABLE xf_attachment
AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE xf_attachment_data
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_field_value;
TRUNCATE TABLE xf_user_field;
TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix;
ALTER TABLE xf_thread_prefix
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix_group;
ALTER TABLE xf_thread_prefix_group
AUTO_INCREMENT = 1;

Hỗ trợ xenforo 1.2.x trở lên.

Với cách làm trên, bạn sẽ xóa được hết bài viết, thread, ip, log, thành viên (trừ thành viên có ID 1),.. mà không ảnh hưởng gì đến templates, addon, gói ngôn ngữ đang dùng. Hơn nữa, nó sẽ reset lại ID thread, post, user bắt đầu từ ID 2.

Chúc bạn thành công.


Nguồn: muaban47.net​
 
  • Like
Reactions: THB

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
141
Được Like
15
cái này x2.1 còn sử dụng được không nhỉ
 

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,110
Được Like
458
Về cơ bản thì Xenforo 2 vẫn áp dụng được các truy vấn trên, mình đã loại bỏ một số truy vấn bao gồm các bảng không có trên XF 2.
Mã:
// Xóa tất cả thành viên
DELETE FROM xf_user_group WHERE user_group_id >= 5;
DELETE FROM xf_user WHERE user_id != 1;
DELETE FROM xf_admin WHERE user_id != 1;
ALTER TABLE xf_user_group
AUTO_INCREMENT = 5;
ALTER TABLE xf_user
AUTO_INCREMENT = 2;

// Xóa tất cả chủ đề, bài viết
TRUNCATE TABLE xf_thread;
ALTER TABLE xf_thread
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_post;
ALTER TABLE xf_post
AUTO_INCREMENT = 1;

DELETE FROM xf_user_authenticate WHERE user_id != 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_group_relation;
TRUNCATE TABLE xf_user_ban;
TRUNCATE TABLE xf_user_alert;
TRUNCATE TABLE xf_user_follow;
DELETE FROM xf_user_option WHERE user_id > 1;
DELETE FROM xf_user_privacy WHERE user_id > 1;
DELETE FROM xf_user_profile WHERE user_id > 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_trophy;
TRUNCATE TABLE xf_admin_log;
ALTER TABLE xf_admin_log
AUTO_INCREMENT = 1;

// Xóa tất cả cuộc trò chuyện của thành viên
TRUNCATE TABLE xf_conversation_master;
ALTER TABLE xf_conversation_master
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_message;
ALTER TABLE xf_conversation_message
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_recipient;
TRUNCATE TABLE xf_conversation_user;
TRUNCATE TABLE xf_error_log;

// Xóa tất cả diễn đàn
TRUNCATE TABLE xf_forum;
ALTER TABLE xf_forum
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_forum_prefix;
TRUNCATE TABLE xf_link_forum;
TRUNCATE TABLE xf_import_log;
TRUNCATE TABLE xf_ip;
ALTER TABLE xf_ip
AUTO_INCREMENT = 2;
TRUNCATE TABLE xf_moderation_queue;
TRUNCATE TABLE xf_moderator;
TRUNCATE TABLE xf_moderator_content;
ALTER TABLE xf_moderator_content
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_node;
ALTER TABLE xf_node
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll;
ALTER TABLE xf_poll
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll_response;
ALTER TABLE xf_poll_response
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_poll_vote;
TRUNCATE TABLE xf_profile_post;
ALTER TABLE xf_profile_post
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_search;
TRUNCATE TABLE xf_search_index;
TRUNCATE TABLE xf_session;
TRUNCATE TABLE xf_session_activity;
TRUNCATE TABLE xf_thread_user_post;
TRUNCATE TABLE xf_thread_watch;
TRUNCATE TABLE xf_thread_read;
TRUNCATE TABLE xf_permission_cache_content;
TRUNCATE TABLE xf_permission_group;
TRUNCATE TABLE xf_warning;
ALTER TABLE xf_warning
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_moderator_log;
ALTER TABLE xf_moderator_log
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_forum_watch;
TRUNCATE TABLE xf_forum_read;
TRUNCATE TABLE xf_report;
TRUNCATE TABLE xf_report_comment;
ALTER TABLE xf_report
AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE xf_report_comment
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_stats_daily;
TRUNCATE TABLE xf_user_confirmation;
ALTER TABLE xf_thread_read
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_attachment;
TRUNCATE TABLE xf_attachment_data;
TRUNCATE TABLE xf_attachment_view;
ALTER TABLE xf_attachment
AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE xf_attachment_data
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_user_field_value;
TRUNCATE TABLE xf_user_field;
TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix;
ALTER TABLE xf_thread_prefix
AUTO_INCREMENT = 1;
TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix_group;
ALTER TABLE xf_thread_prefix_group
AUTO_INCREMENT = 1;
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom