Tutorial 2x Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2

Mang lại một hiệu ứng nhỏ đẹp cho hình ảnh của bài báo.

Trong template extra.less, hãy thêm đoạn này:
CSS:
.articlePreview-main a:hover {
  transform: scale(1.1) rotate(4deg);
  background-size: cover !important;
  transition-duration: 1s;
  transition-property: transform;
}
.articlePreview-main a {
  background-size: cover !important;
  transition-duration: 1s;
  transition-property: transform;
}
.message--articlePreview .articlePreview-image:after {
  background-image: linear-gradient(to bottom,transparent,#0e0e0e);
  opacity: .1;
  padding-bottom: 60%;
}
.articlePreview-main {
    overflow: hidden;
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top