Tutorial 2x Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,822
Được Like
11,109
Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2

Mang lại một hiệu ứng nhỏ đẹp cho hình ảnh của bài báo.

Trong template extra.less, hãy thêm đoạn này:
CSS:
.articlePreview-main a:hover {
  transform: scale(1.1) rotate(4deg);
  background-size: cover !important;
  transition-duration: 1s;
  transition-property: transform;
}
.articlePreview-main a {
  background-size: cover !important;
  transition-duration: 1s;
  transition-property: transform;
}
.message--articlePreview .articlePreview-image:after {
  background-image: linear-gradient(to bottom,transparent,#0e0e0e);
  opacity: .1;
  padding-bottom: 60%;
}
.articlePreview-main {
    overflow: hidden;
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom