Addon 2x Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2 1.8

Add-on hỗ trợ tìm kiếm thành viên với các tiêu chí tùy chọn.

pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic005.jpg
Tính năng:
  • Tìm kiếm tên người dùng, vị trí, trang web và bất kỳ trường người dùng tùy chỉnh nào bạn chọn trong trang option.
  • Tất cả phrase bắt đầu với membersearch_ để thuận tiện cho bạn.
Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • andy-membersearch-1.6.zip
    18.7 KB · Lượt xem: 10
  • andy-membersearch-1.8.zip
    20.9 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top