Addon 2x Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2 2.1

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,495
Được Like
10,735
Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2 2.1

Add-on hỗ trợ tìm kiếm thành viên với các tiêu chí tùy chọn.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpgpic005.jpg
Tính năng:
  • Tìm kiếm tên người dùng, vị trí, trang web và bất kỳ trường người dùng tùy chỉnh nào bạn chọn trong trang option.
  • Tất cả phrase bắt đầu với membersearch_ để thuận tiện cho bạn.
Các trường người dùng tùy chỉnh không được hỗ trợ:
  • Check boxes
  • Multiple-choice drop down
  • Star rating

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-MemberSearch-2.1.zip
    21 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom