Addon 2x Minimum thread title length - Thiết lập độ dài tiêu đề tối thiểu của chủ đề cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
Minimum thread title length - Thiết lập độ dài tiêu đề tối thiểu của chủ đề cho XenForo 2 2.0.1

Yêu cầu số lượng ký tự tối thiểu cho các tiêu đề của chủ đề dựa trên mỗi diễn đàn. Cho phép một số người dùng/nhóm người dùng bỏ qua yêu cầu với quyền cho phép trong mỗi diễn đàn.

a0sFaD[1].png

Trang Node permission

iVbNi2[1].png

Trang Forum edit

TgKNJE[1].png

Tin nhắn báo lỗi
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Z61-MinThreadTitle-2.0.0.1.zip
    7.8 KB · Lượt xem: 26
  • Z61-MinThreadTitle-2.0.1.zip
    13.5 KB · Lượt xem: 22
  • Z61-MinThreadTitle-2.0.1.zip
    13.7 KB · Lượt xem: 20

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.0.1
 

Top Bottom