Tutorial 2x [New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,826
Được Like
12,687
[New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0

Cách cài đặt:
Tải về file đính kèm, giải nén và upload vào thư mục /styles/default/xenforo/reactions/emojione.
Đầu tiên, chúng ta tạo ra phản ứng dislike.
Title: Dislike
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 700
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emojione.png
Sprite mode:
Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -192
Background Size: 100%

Bây giờ chúng ta sẽ thêm từ sprite mới.
Title: Cool
Text Color: #E81C27
Reactions: Positive
Display order: 210
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | 0
Background Size: 100%

Title: Creative
Text Color: #E81C27
Reactions: Positive
Display order: 220
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -32
Background Size: 100%

Title: Clown
Text Color: #FDCA47
Reactions: Neutral
Display Order: 310
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -64
Background Size: 100%

Caption: Title
Text color: #FDCA47
Reactions: Neutral
Display Order: 320
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -96
Background Size: 100%

Title: No words
Text color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 710
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -128
Background Size: 100%

Title: Vomiting
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 720
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -160
Background Size: 100%

Title: Pile Poo
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 730
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -192
Background Size: 100%

last.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • sheet_emoji.zip
    40.8 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom