Tutorial 2x [New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0

Cách cài đặt:
Tải về file đính kèm, giải nén và upload vào thư mục /styles/default/xenforo/reactions/emojione.
Đầu tiên, chúng ta tạo ra phản ứng dislike.
Title: Dislike
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 700
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emojione.png
Sprite mode:
Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -192
Background Size: 100%

Bây giờ chúng ta sẽ thêm từ sprite mới.
Title: Cool
Text Color: #E81C27
Reactions: Positive
Display order: 210
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | 0
Background Size: 100%

Title: Creative
Text Color: #E81C27
Reactions: Positive
Display order: 220
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -32
Background Size: 100%

Title: Clown
Text Color: #FDCA47
Reactions: Neutral
Display Order: 310
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -64
Background Size: 100%

Caption: Title
Text color: #FDCA47
Reactions: Neutral
Display Order: 320
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -96
Background Size: 100%

Title: No words
Text color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 710
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -128
Background Size: 100%

Title: Vomiting
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 720
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -160
Background Size: 100%

Title: Pile Poo
Text Color: #FF4D4D
Reactions: Negative
Display Order: 730
URL of the image to replace:
styles/default/xenforo/reactions/emojione/sprite_sheet_emoji.png
Sprite mode: Enable
Sprite size: 32 | 32
Sprite position: 0 | -192
Background Size: 100%

last.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • sheet_emoji.zip
    40.8 KB · Lượt xem: 4

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top