Nhờ anh giúp đỡ Import file csdl bị lỗi dump

alo88

Private
Mình chuyển VPS, sau khi backup csdl ra chuyển sang vps khác thì bị lỗi này mong anh em giúp đỡ.
Mình backup database bị lỗi:
Dumping data for table `EWRporta_blocks`
--

INSERT INTO `EWRporta_blocks` (`block_id`, `title`, `version_string`, `version_id`, `url`, `install_callback_class`, `install_callback_method`, `uninstall_callback_class`, `uninstall_callback_method`, `cache`, `display`, `groups`, `locked`, `active`) VALUES
('RecentThreads', 'Recently Active Threads', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', 'now', 'show', '', 0, 1),
('OnlineUsers', 'Members Online Now', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', 'now', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('FaceBook', 'Facebook FanBox', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 days', 'show', '', 0, 1),
('Twitter', 'Twitter Social Search', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 days', 'show', '', 0, 1),
('SharePage', 'Share This Page', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 days', 'show', '', 0, 1),
('StatusUpdates', 'Member Status Updates', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('BoardTotals', 'Forum Statistics', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews1', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews2', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews3', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews4', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews5', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews6', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews7', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews8', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('slider', 'Portal Slider', '1.0.0', 1, '/', '', '', '', '', '+1 minutes', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews9', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews11', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentNews10', 'Recent News Article', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 hours', 'show', '', 0, 1),
('RecentFeatures', 'Recent Feature Slider', '1.0.0', 1, 'http://8wayrun.com/', '', '', '', '', '+1 minutes', 'show', '', 0, 1);
 
  • Like
Reactions: THB

THB

Legend
Thành viên BQT
dùng dumper nha.
 

Đính kèm

  • dumper2.rar
    143.8 KB · Lượt xem: 6

alo88

Private
Mình đã sd dụng lệnh để upload database trên linux nhưng không được.
Cái dumper của bạn sd để upload database lớn lên server thì chắc không được.
Bạn có cao kiến gì khác không?
 

Coolboyhn

MasterCorporal
Chắc tầm vài Gb - vài chục Gb, trước mình cũng từng xài vps, nhiều khi data lớn (gần 2Gb gì đó) mà xài tool toàn lỗi nên đành phải nhờ support họ quất thẳng cho nhanh mà không lỗi
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top