Addon 2x [OzzModz] XFRM: Resource Icon Ajax Upload - XFRM: Tải lên biểu tượng tài nguyên Ajax cho XenForo 2.2 2.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
[OzzModz] XFRM: Resource Icon Ajax Upload - XFRM: Tải lên biểu tượng tài nguyên Ajax cho XenForo 2.2 2.0.0

Cho phép bạn xem trước biểu tượng tài nguyên trước khi gửi/lưu tài nguyên.

Yêu cầu:
XF 2.2+
XFRM 2.2.+

ai1.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • OzzModz-XFRMResourceIconAjaxUpload-2.0.0.zip
    23.2 KB · Lượt xem: 15

Top Bottom