Addon 2x [OzzModz] XFRM: Resource Icon Ajax Upload - XFRM: Tải lên biểu tượng tài nguyên Ajax cho XenForo 2.2 2.0.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[OzzModz] XFRM: Resource Icon Ajax Upload - XFRM: Tải lên biểu tượng tài nguyên Ajax cho XenForo 2.2 2.0.0

Cho phép bạn xem trước biểu tượng tài nguyên trước khi gửi/lưu tài nguyên.

Yêu cầu:
XF 2.2+
XFRM 2.2.+

ai1.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • OzzModz-XFRMResourceIconAjaxUpload-2.0.0.zip
    23.2 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top