Hướng dẫn Quảng cáo Geotargeted trong Xenforo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Quảng cáo Geotargeted trong Xenforo

1) Tải về GeoLite binary / gzip tại: GeoLite Legacy Downloadable Databases « Maxmind Developer Site

2) Giải nén Geolite và đặt GeoIP.dat trong một thư mục có tên geo trong thư mục gốc máy chủ của bạn

3) Tạo một tập tin có tên là geo.php với các nội dung sau đây và lưu trong thư mục geo:
PHP:
<?php
global $country;
require_once 'geoip.inc';
$geo = geoip_open($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/geo/GeoIP.dat', GEOIP_STANDARD );
$country = geoip_country_code_by_addr($geo, $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
?>

4) Thêm dòng sau vào template ad_above_content:
PHP:
<?php include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/geo/geo.php'); global $country; // Add this to the top of your page (or anywhere above where you're going to add some geo targeting ?>

5) Thêm dòng sau vào nơi bạn muốn quảng cáo của bạn để hiển thị (thay đổi code quốc gia và chèn html quảng cáo cho phù hợp với nhu cầu của bạn:
PHP:
<?php if($country=='US'): ?>
// US ad html goes here
<?php elseif($country=='GB'): ?>
// UK ad html goes here
<?php elseif($country=='EU'): ?>
// EU ad html goes here
<?php else: ?>
// Other ad html goes here
<?php endif; ?>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom