Addon 2x Resave posts all - Lưu lại tất cả bài đăng cho XenForo 2 1.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Resave posts all - Lưu lại tất cả bài đăng cho XenForo 2 1.2

Cho phép lưu lại tất cả bài đăng để khắc phục sự cố BBcode sau khi import.

Nếu sau khi import từ một phần mềm diễn đàn khác, bạn có các bài đăng chứa URL thô, chẳng hạn như URL YouTube, add-on này sẽ đi qua tất cả các bài đăng của bạn và thêm BBcode thích hợp.

pic001.jpg
Cách sử dụng:

Thêm 'resavepostsall' vào URL diễn đàn của bạn.

Câu hỏi và câu trả lời:

Q: Thông báo được chỉnh sửa lần cuối có được cập nhật không?
A: Không. Tất cả lần sửa cuối theo thông báo đều bị xóa trong mọi bài viết.

Q: Nhật ký người điều hành hoặc Nhật ký quản trị viên có được cập nhật không?
A: Không.

Q: Lịch sử chỉnh sửa có được cập nhật không?
A: Không.

Q: Ai có thể chạy add-on này?
A: Chỉ admin mới có thể chạy add-on này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • AndyB-ResavePostsAll-1.2.zip
    14.7 KB · Lượt xem: 6

Top Bottom