Addon 2x Resource Filter by AddonsLab - Bộ lọc tài nguyên XenForo 2 3.2.6

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Resource Filter by AddonsLab - Bộ lọc tài nguyên XenForo 2 3.2.6

Add-on cho phép lọc và tìm kiếm tài nguyên dựa trên các trường tài nguyên. Ý tưởng là cho phép admin sử dụng sức mạnh của các trường tùy chỉnh để biến tài nguyên của họ thành Thư mục, Rao vặt, Cửa hàng hoặc các loại nội dung khác, trong đó việc lọc dữ liệu dựa trên các trường tùy chỉnh là rất quan trọng.

Các điều khiển để lọc tài nguyên được thêm vào trong popup Filters trong trang chủ và chuyên mục tài nguyên

Filters in popup.png

Trang tìm kiếm tài nguyên cũng được cải tiến để hiển thị các điều khiển bộ lọc khi diễn đàn đang được tìm kiếm hiện có các trường tùy chỉnh được liên kết với nó:

Enhanced search with filters.png

Mỗi trường có thể được cấu hình riêng biệt để được hiển thị trong danh sách bộ lọc và trong biểu mẫu tìm kiếm:

Field Options.png

Mỗi chuyên mục có thể được định cấu hình để hiển thị các giá trị của các trường tùy chỉnh trong chế độ xem chuyên mục/tìm kiếm - dưới dạng tiền tố, dưới tiêu đề hoặc một cột riêng biệt:

Category field options.png


Custom fields in resource list.png

Các trường lựa chọn có thể được cấu hình để được hiển thị trong các biểu mẫu bằng cách sử dụng Check boxes và Multiple-choice drop down (cho phép tìm kiếm/lọc theo nhiều giá trị) hoặc Drop down selection/Radio buttons (chỉ cho phép tìm kiếm/lọc theo một giá trị).

Options for choice fields.png

Các trường ngày và trường số được hiển thị dưới dạng đầu vào khoảng (từ ... đến ...) trong đó cả hai trường là tùy chọn, do đó có thể tìm kiếm bất kỳ giá trị nào cao hơn/thấp hơn các giá trị được xác định hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể.

Các trường màu sắc cũng được hỗ trợ và thuật toán màu sắc tương tự được thực hiện. Tất cả các item với màu sắc tương tự trực quan được tìm thấy và liệt kê.

Các trường văn bản được tìm kiếm và lập chỉ mục giống như chính văn bản tài nguyên. Tìm kiếm toàn văn bản được thực hiện với kết hợp mờ, nghĩa là cụm từ được tìm kiếm không nhất thiết phải theo thứ tự chính xác như trong truy vấn.

Danh sách tài nguyên hiển thị tất cả các bộ lọc hoạt động. Nhấp vào từng bộ lọc sẽ xóa trường và chạy lại tìm kiếm với các bộ lọc còn lại:

Filtered results with active filters.png

Sản phẩm cho phép di chuyển các bộ lọc từ vị trí mặc định trong popup sang sidebar hoặc trên danh sách tài nguyên, được định cấu hình cho mỗi chuyên mục hoặc trên toàn trang.

Resource filters in the sidebar.png


Resource filter above resource list.png

Hỗ trợ Xenforo Enhanced Search và Elastic Search

Add-on có hỗ trợ đặc biệt cho add-on Enhanced Search với add-on Elasticsearch. Thông tin trường tùy chỉnh được lập chỉ mục là loại nội dung riêng biệt trong Elaticsearch. Một thuật toán hiệu suất cao được triển khai để lọc hàng triệu bản ghi và chỉ hiển thị các tiêu chí lọc phù hợp với tài nguyên. Các trường tùy chỉnh chỉ được tìm kiếm một lần và kết quả được lưu trong bộ nhớ cache cho các trang tiếp theo. Mặc dù sản phẩm hoạt động hoàn toàn tốt mà không cần add-on Enhanced Search, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng add-on này và Elasticsearch trên các cơ sở dữ liệu lớn.

Search results with fields.png


Product Options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • al-resourcefilter-3.2.6.zip
    211 KB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom