Addon 2x RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2 2.0.2

Với addon này, người dùng với quyền được thiết lập có thể xem người dùng nào đã tải xuống một tài nguyên nhất định thông qua một tab bổ sung trong trang resource view cũng như xem các tài nguyên mà người dùng đã tải xuống thông qua hồ sơ của mình.

Đối với mỗi lần tải xuống sẽ kèm theo thông tin của phiên bản cũng như ngày được cung cấp.

Tính năng
 • Quyền của Usergroup
 • Tab mới trong trang resource view với thông tin tải xuống (Người dùng/Ngày/Phiên bản)
 • Tab mới trong hồ sơ tải xuống tài nguyên của người dùng (Tài nguyên/Ngày/Phiên bản)
 • Lịch sử AdminCP - Nhật ký tải xuống đầy đủ
  • Lọc theo tài nguyên
  • Lọc theo người dùng
  • Hiển thị thông tin (Người dùng/Ngày/Tài nguyên/Phiên bản)
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • xfa-rm-download-tracker-2.0.1.zip
  38.8 KB · Lượt xem: 8
 • rm-download-tracker-2.0.2.zip
  40.9 KB · Lượt xem: 24

Top Bottom