Addon 2x Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 2.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 2.3

Hiển thị danh sách các bài viết và chủ đề bị xóa tạm thời và cung cấp tùy chọn để xóa chúng.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpgpic005.jpg
Tính năng:
  • Tùy chọn một cú nhấp chuột để xóa vĩnh viễn tất cả các bài viết hoặc chủ đề bị xóa tạm thời.
  • Tùy chọn để phục hồi nội dung theo tên người dùng.
  • Tùy chọn giới hạn số lượng bài viết hoặc chủ đề để xóa cùng một lúc.
User group Permissions:
  • View = cho phép nhóm người dùng xem các bài viết và chủ đề bị xóa tạm thời.
  • Admin = cho phép nhóm người dùng xóa vĩnh viễn tất cả các bài viết và chủ đề. Cũng cho phép phục hồi nội dung theo tên người dùng.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-ShowDeleted-2.3.zip
    21.5 KB · Lượt xem: 6

Top Bottom