Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.1
Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu.

Không khuyến khích để add-on này được bật.

Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi bạn đã bị đẩy ra khỏi các bản sửa lỗi hoặc hiểu tại sao trước đó đăng nhập truy vấn đang xảy ra.

Sự bắt đầu ban đầu của một tìm kiếm được biết là mất một thời gian, điều này dường như là một vấn đề thiết kế, nơi tất cả các nội dung cần phải được nạp và sau đó xác minh.

Hạn chế
  • Làm việc trên một truy vấn duy nhất tại một thời gian, không phải tất cả các truy vấn cho một yêu cầu.
  • Chỉ các nhật ký truy vấn nào chậm.

Tùy chọn
  • Dưới "Hiệu suất", Slow Query Threshold là trong vài giây.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-SlowQueryLogger-2.2.1.zip
    19.4 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom