Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.1.0

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,822
Được Like
11,117
Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.1.0

Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu.

Không khuyến khích để add-on này được bật.

Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi bạn đã bị đẩy ra khỏi các bản sửa lỗi hoặc hiểu tại sao trước đó đăng nhập truy vấn đang xảy ra.

Sự bắt đầu ban đầu của một tìm kiếm được biết là mất một thời gian, điều này dường như là một vấn đề thiết kế, nơi tất cả các nội dung cần phải được nạp và sau đó xác minh.

Hạn chế
  • Làm việc trên một truy vấn duy nhất tại một thời gian, không phải tất cả các truy vấn cho một yêu cầu.
  • Chỉ các nhật ký truy vấn nào chậm.

Tùy chọn
  • Dưới "Hiệu suất", Slow Query Threshold là trong vài giây.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-SlowQueryLogger-2.1.0.zip
    18.1 KB · Lượt xem: 9

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom