Addon 2x Sort Field Options for XenForo 2.x - Sắp xếp các trường tùy chọn cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Sort Field Options for XenForo 2.x - Sắp xếp các trường tùy chọn cho XenForo 2 1.1.0

Sản phẩm đã cải tiến hệ thống trường tùy chỉnh XenForo để cho phép sắp xếp các tùy chọn cho các loại trường tùy chỉnh áp dụng (dropdown, radio, checkbox, v.v.).

Field sorter.gif

Sản phẩm cho phép sắp xếp thủ công bằng cách kéo thả, cũng như cung cấp các điều khiển để nhanh chóng sắp xếp toàn bộ danh sách theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ tự tăng dần và giảm dần. Sắp xếp theo ID tùy chọn cũng như giá trị tùy chọn là có thể.

Trong các trình duyệt hiện đại hỗ trợ chức năng "localeCompare", việc sắp xếp sẽ tính đến ngôn ngữ và hỗ trợ các ký tự mã ngôn ngữ khác nhau. Trong trình duyệt cũ, việc so sánh đơn giản hơn được thực hiện nhưng phải hỗ trợ hầu hết các ký tự Unicode.

Cải tiến áp dụng tự động cho các trường Người dùng, trường Chủ đề và bất kỳ hệ thống trường tùy chỉnh nào khác sử dụng cùng một framework (ví dụ: các trường tài nguyên).

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • sort-field-options-for-xenforo-2.x-1.1.0.zip
    49.4 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top