Addon 2x Sponsor forum (SVG) - Nhà tài trợ diễn đàn cho XenForo 2 2.2.12

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Sponsor forum (SVG) - Nhà tài trợ diễn đàn cho XenForo 2 2.2.12

Đã thêm vị trí quảng cáo bổ sung cho các banner trong phần block trên trang chính.

_Image 1.png

Chúng ta cài đặt add-on và khi tạo quảng cáo bạn sẽ có vị trí mới là “Sponsor forum” (Nhà tài trợ diễn đàn). Trong lĩnh vực quảng cáo, bạn có thể sử dụng các thuật ngữ diễn đàn, ví dụ:
HTML:
<xf:if is="{$node.node_id} == 3">
    <a href="#"><img src="https://imgholder.ru/88x31/ff9948/ffffff&text=занято&font=bebas&fz=18"></a>
<xf:elseif is="{$node.node_id} == 17" />
    <a href="#"><img src="https://imgholder.ru/88x31/ff9948/ffffff&text=занято&font=bebas&fz=18"></a>
<xf:else />
    <a href="#"><img src="https://imgholder.ru/88x31/8493a8/ffffff&text=свободно&font=bebas&fz=18"></a>
</xf:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • SVG-SponsorForum-2.2.12.zip
    16.5 KB · Lượt xem: 12

Top Bottom