Tutorial 2x Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2

Vào template extra.less và thêm đoạn code sau:
Mã:
.node_list_item_classification {
  @media (max-width: @xf-responsiveEdgeSpacerRemoval) {display: none;}
  .xf-minorBlockContent();
  border: none; opacity: 0.5;
  &>.node-body {
    &>* {padding-top: @xf-paddingSmall; padding-bottom: @xf-paddingSmall;font-size:@xf-fontSizeNormal;}
    span.node-icon {opacity: 0; height: (1em * @xf-lineHeightDefault);}
  }
}

Tiếp theo vào template node_list_category và tìm <h2 class="block-header">.
Theo mặc định, bạn sẽ thấy kết thúc của block này ở dòng 8 và bạn thấy dòng tiếp theo bắt đầu block body: <div class="block-body">.

1589676316790.png

Thay thế toàn bộ block <div class="block-body"> (Từ dòng 9 đến 14) như sau:
Mã:
      <div class="block-body">
        <xf:if contentcheck="true">
          <div class="node_list_item_classification node node--forum">
            <div class="node-body">
              <span class="node-icon" aria-hidden="true"><i></i></span>
              <div class="node-main js-nodeMain">{{ phrase('forum') }}</div>
              <div class="node-extra">{{ phrase('last_activity')}}</div>
            </div>
          </div>
          <xf:contentcheck>
            <xf:macro template="forum_list" name="node_list"
              arg-children="{$children}"
              arg-extras="{$childExtras}"
              arg-depth="{{ $depth + 1 }}" />
          </xf:contentcheck>
        </xf:if>
      </div>

Lưu lại là xong.

1589676338351.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom