Tutorial 2x Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,973
Được Like
12,454
Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2

Vào template extra.less và thêm đoạn code sau:
Mã:
.node_list_item_classification {
  @media (max-width: @xf-responsiveEdgeSpacerRemoval) {display: none;}
  .xf-minorBlockContent();
  border: none; opacity: 0.5;
  &>.node-body {
    &>* {padding-top: @xf-paddingSmall; padding-bottom: @xf-paddingSmall;font-size:@xf-fontSizeNormal;}
    span.node-icon {opacity: 0; height: (1em * @xf-lineHeightDefault);}
  }
}

Tiếp theo vào template node_list_category và tìm <h2 class="block-header">.
Theo mặc định, bạn sẽ thấy kết thúc của block này ở dòng 8 và bạn thấy dòng tiếp theo bắt đầu block body: <div class="block-body">.

1589676316790.png

Thay thế toàn bộ block <div class="block-body"> (Từ dòng 9 đến 14) như sau:
Mã:
      <div class="block-body">
        <xf:if contentcheck="true">
          <div class="node_list_item_classification node node--forum">
            <div class="node-body">
              <span class="node-icon" aria-hidden="true"><i></i></span>
              <div class="node-main js-nodeMain">{{ phrase('forum') }}</div>
              <div class="node-extra">{{ phrase('last_activity')}}</div>
            </div>
          </div>
          <xf:contentcheck>
            <xf:macro template="forum_list" name="node_list"
              arg-children="{$children}"
              arg-extras="{$childExtras}"
              arg-depth="{{ $depth + 1 }}" />
          </xf:contentcheck>
        </xf:if>
      </div>

Lưu lại là xong.

1589676338351.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom