Addon 2x Thread Title in First Post - Tiêu đề chủ đề trong bài viết đầu tiên

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Thread Title in First Post - Tiêu đề chủ đề trong bài viết đầu tiên 1.0.6

Add-on này được xây dựng lại từ đầu để khắc phục số phiên bản ID.
Vui lòng gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản trước đó bạn có thể đã cài đặt trước khi cài đặt phiên bản này.

Add-on này đơn giản di chuyển tiêu đề của chủ đề đến bài viết đầu tiên của mỗi chủ đề.
 • Thanh tiêu đề khớp với style mặc định của XF.
 • Hiển thị chính xác trên tất cả các trang.
Capture2.PNG

AdminPC

Capture6.PNG

Trước khi cài đặt add-on

Capture.PNG

Sau khi cài đặt add-on
Chúc các bạn thành công.

Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • ThreadTitlesFirstPost-1.0.0 Alpha.zip
  4.7 KB · Lượt xem: 8
 • ThreadTitlesFirstPost-1.0.1.zip
  23.5 KB · Lượt xem: 5
 • ThreadTitlesFirstPost-1.0.2.zip
  23.7 KB · Lượt xem: 8
 • ThreadTitlesFirstPost-1.0.6.zip
  23.8 KB · Lượt xem: 33

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.6
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom