Addon 2x User Essentials - Mở rộng chức năng người dùng XenForo 2 4.0.5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
User Essentials - Mở rộng chức năng người dùng XenForo 2 4.0.5

Add-on này cung cấp các chức năng và tùy chọn hữu ích cho người dùng. Cung cấp cho các thành viên của bạn thêm tên người dùng, chủ đề và chức năng đăng bài.
Thay đổi tên người dùng chưa bao giờ dễ dàng như thế này!

Yêu cầu cài đặt bài viết
Sau khi cài đặt, hãy chạy công cụ xây dựng lại nội dung đề cập:
php cmd.php xf-rebuild:sv-mentions
hoặc
AdminCP => Tools => Rebuild Caches => "Rebuild content mentions"

Đây là một quá trình chậm, nhưng cần thiết để ngăn chặn các cảnh báo trùng lặp có sai sót khi một bài đăng có dấu ngoặc kép/đề cập được chỉnh sửa được tạo trước khi cài đặt add-on.

Danh sách tính năng:
 • Tạo cuộc thăm dò ý kiến. Cho phép kiểm soát từng nhóm người dùng về những người có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến
 • Tùy chỉnh số tiền nâng cấp người dùng. Bằng cách đặt giá nâng cấp thành 0, bạn có thể cho phép người dùng trả bất kỳ giá nào cho việc nâng cấp.
 • Xóa bỏ phiếu thăm dò ý kiến riêng với giới hạn thời gian tùy chọn . Những người đã bỏ phiếu có thể loại bỏ nó (bỏ phiếu). Đây là quyền nhóm người dùng có thể được đặt với giới hạn thời gian (tính bằng phút). Thời gian bắt đầu sau khi bỏ phiếu. Cuộc thăm dò ý kiến phải được mở và người dùng phải có quyền biểu quyết.
 • Nhật ký hành động của người dùng. Chỉnh sửa bài đăng, chỉnh sửa tiêu đề chủ đề hoặc tiền tố, khóa/mở khóa chủ đề, thêm cuộc thăm dò và thay đổi tên người dùng, tất cả đều được ghi lại và hiển thị thông qua nhật ký người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 • Thay đổi tên người dùng. Thành viên có thể thay đổi tên người dùng của họ x số lần bằng cách chọn liên kết 'Thay đổi tên người dùng' trên trang Tài khoản của họ. Tùy chọn để hiển thị tên người dùng trước đó qua một tab trên trang hồ sơ.
  • Moderation. Tùy chọn để kiểm duyệt thay đổi tên người dùng. Chỉ những người kiểm duyệt có quyền đã đặt mới có thể phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu thay đổi tên.
  • Lưu ý người dùng. Tùy chọn để người dùng cung cấp ghi chú về lý do tại sao họ muốn thay đổi tên người dùng của mình.
  • Lưu ý của người điều hành. Tùy chọn để người kiểm duyệt cung cấp cho người dùng một lưu ý khi phê duyệt hoặc từ chối việc thay đổi tên.
  • Cảnh báo của người điều hành. Tùy chọn để thông báo cho tất cả người kiểm duyệt tên mới của người dùng.
  • Thông báo người dùng và Email. Người dùng được thông báo bằng cảnh báo và email khi có quyết định liên quan đến yêu cầu thay đổi tên của họ.
  • Các chu trình thay đổi tên. Tùy chọn đặt lại số lần thay đổi tên được phép X ngày một lần.
  • Chỉ báo có thể nhìn thấy. Tùy chọn đặt tiêu đề tùy chỉnh của người dùng để hiển thị tên trước đó của họ trong X ngày để cho phép tất cả các thành viên theo dõi.
  • Thông tin yêu cầu/Thay đổi tên trước đó. Người điều hành có thể xem chi tiết các yêu cầu thay đổi tên trước đó. Các yêu cầu được Chấp thuận, Bị Từ chối và các yêu cầu Đang chờ Phê duyệt đó, tất cả đều hiển thị thông tin liên quan trong một overlay.
  • ACP chỉnh sửa tên người dùng trước đó. Trang chỉnh sửa người dùng trong Admin Control Panel (ACP) hiển thị danh sách các tên trước đây do người dùng đó nắm giữ.
  • Thay đổi tên người dùng riêng tư. Cho phép thay đổi tên người dùng được đánh dấu là riêng tư.
   • Quyền mới: "[UserEss] - Chỉnh sửa quyền riêng tư thay đổi tên người dùng"
   • Chỉ quản trị viên/người kiểm duyệt hoặc người dùng mới có thể xem, chứ không phải người dùng hoặc khách khác
 • Tạo Quyền thăm dò để giới hạn những người có thể tạo cuộc thăm dò theo nhóm người dùng hoặc node.
 • Quyền tùy chọn giới hạn thời gian về việc chỉnh sửa tiêu đề chủ đề.
 • Giới hạn thời gian chỉnh sửa tiêu đề và bài đăng riêng biệt. Tùy chọn cho phép chỉnh sửa tiêu đề chủ đề ngay cả khi thời hạn chỉnh sửa bài viết đã hết.
 • Khóa/Mở khóa chủ đề riêng. Quyền cho phép tác giả khóa/mở khóa chủ đề của chính họ. Người dùng không thể mở khóa các chủ đề bị khóa bởi người kiểm duyệt.
 • Tin nhắn/chủ đề người dùng trên mỗi trang:
  • Phải thêm trường người dùng tùy chỉnh cho từng trường có id "useress_messagesPerPage" và "useress_threadsPerPage". Đây phải là các hộp văn bản một dòng với "Number" là Value Match Requirement.
  • Sử dụng Quyền của trường người dùng tùy chỉnh để kiểm soát ai có thể sử dụng các trường tùy chỉnh này.
 • Nâng cấp người dùng có giới hạn
  • Bây giờ bạn có thể giới hạn số lượng bản nâng cấp của mỗi nhóm người dùng. Khi tối đa đã được mua, chúng sẽ bị ẩn khỏi những người dùng chưa sở hữu nó.
 • Hiển thị hoạt động gần đây nhất trong hàng đợi phê duyệt của người dùng.
 • Tùy chọn để ngăn quản trị viên thay đổi nhóm người dùng chính
 • Cho phép quản trị viên xem các lần khóa tài khoản trên mỗi người dùng và mỗi ip
  • Nhật ký "Login Attempt Log" trong Tools
  • Tab "Login Attempts" khi xem hồ sơ người dùng trong admincp
  • Yêu cầu quyền quản trị viên "View Logs" để xem tất cả nhật ký
  • Yêu cầu quyền quản trị viên "User" để xóa một bản ghi hoặc xem nhật ký trên hồ sơ người dùng
 • Kiểm soát dựa trên quyền đối với việc ẩn trạng thái của người dùng
 • Tùy chọn để hiển thị hình đại diện nhỏ bên cạnh các đề cập
  • Nếu cải tiến đề cập đến người dùng (v2.3.0 +), thì hãy hiển thị hình đại diện nhỏ bên cạnh một nhóm.
  • Các loại nội dung được hỗ trợ; Bài đăng, Bài đăng hồ sơ, Bình luận bài đăng hồ sơ
 • Cho phép chỉnh sửa trong lượt đề cập (người dùng hoặc nhóm người dùng) và gửi cảnh báo cho người dùng/nhóm mới mà không gửi trùng lặp.
  • Các loại nội dung được hỗ trợ; Bài đăng, Bài đăng hồ sơ, Bình luận bài đăng hồ sơ
 • Mở rộng tìm kiếm người dùng quản trị viên
  • Tìm kiếm theo tiêu đề tùy chỉnh, vị trí, trang web, giới thiệu, chữ ký
 • Mở rộng cập nhật hàng loạt cho quản trị viên
  • Hành động dọn spam
  • Xóa tiêu đề tùy chỉnh
  • Xóa các vị trí
  • Xóa phần Giới thiệu
 • Vô hiệu hóa tài khoản tự phục vụ, với thời gian gia hạn tích hợp sẵn do quản trị viên xác định và email thông báo
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-UserEssentials-4.0.5.zip
  180.3 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom