Addon 2x Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Được nha bạn.
 

dinhthuanad

Private
Tham gia
22/05/2015
Bài viết
7
Được Like
6
Xin lỗi chắc bạn dùng PHP7, dùng đoạn này nhé
PHP:
//Url khong dau
$hacobi1102 = array(
    "a" => "Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ",
    "d" => "Đ|đ",
    "e" => "É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ",
    "i" => "Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị|í|ì|ỉ|ĩ|ị",
    "o" => "Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ",
    "u" => "Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự|ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự",
    "y" => "Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ|ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ",
);
foreach($hacobi1102 as $replace => $search){
    $string = preg_replace("/($search)/i", $replace, $string);
}
$string = str_replace(" ", "-", $string);
//end khong dau
Chuẩn Quá Chuẩn. 1 Sự Đóng góp hay cho xenforo 2. tkssssssssssssssssssssssssssssssssss
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Bạn xem lại thử chứ mình dùng bản này trước giờ vẫn bình thường, thậm chí cài cho bản mới nhất vẫn hoạt động tốt.
 

batboy_boy

MasterCorporal
Tham gia
23/06/2015
Bài viết
220
Được Like
24
Mình thử rebuild rồi mà vũ như cẩn, trên Url vẫn có dấu. Có cần cấu hình thêm gì không bạn
P/S Mình cài lên 2.0.3 là được. Thank mọi người
banj dungf bản bao nhiêu em là 2.1.7 bác xem lại phiên bản chứ em rebuld cái alf done!
 

batboy_boy

MasterCorporal
Tham gia
23/06/2015
Bài viết
220
Được Like
24
Trên GitHub mà bạn chia sẻ ở bài đầu đó. Mà mình tìm được cách tải rồi, đính kèm đây để @PVS cập nhập nhé.
cám ơn bro ! con hàng chạy ngon! nhưng mà nó lộn xộn vẫn không xếp chữ đuungs trển bản mới nhất! v2.2.12
 
Sửa lần cuối:

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom