Addon 2x Who is viewing this topic - Ai đang xem chủ đề này XenForo 2.2 1.0.2.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Who is viewing this topic - Ai đang xem chủ đề này XenForo 2.2 1.0.2.2

Add-on thêm tùy chọn để hiển thị các thành viên hiện đang xem chủ đề. Chỉ cần cài đặt và tận hưởng.

Cập nhật:
  • Đã sửa [E_NOTICE] Đang cố gắng truy cập độ lệch mảng trên giá trị của kiểu null
  • ! Tin nhắn cảnh báo
  • Đã triển khai tính năng mới Ai đã đọc chủ đề này.
whoisviewingthistopic.pngwhohasread.png
Chúc các bạn thành công.

Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • whoviewtopic-1.0.2 2.zip
    13.3 KB · Lượt xem: 3

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top