Addon 2x [XFA] RM Multiple Categories Resources - Tài nguyên RM nhiều danh mục cho XenForo 2 2.0.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
[XFA] RM Multiple Categories Resources - Tài nguyên RM nhiều danh mục cho XenForo 2 2.0.1

Bạn đã bao giờ muốn vượt qua giới hạn của Resource Manager chỉ hiển thị tài nguyên trong một danh mục duy nhất chưa?
Thì add-on này chính là giải pháp, nó cho phép chọn các danh mục để hiển thị tài nguyên.
  • Không giới hạn số lượng danh mục hiển thị
  • Dễ dàng lựa chọn các danh mục thông qua nhiều danh sách lựa chọn
  • Được tính đến trong số lượng tài nguyên danh mục
  • Tùy chọn để chọn xem đường dẫn có hiển thị danh mục mà tài nguyên được truy cập thay vì danh mục mà tài nguyên được tạo hay không.
creation.pngoption.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • XFA-RMMultipleCategoriesResources-2.0.1.zip
    49.7 KB · Lượt xem: 14

Top Bottom