Addon 2x XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0

Hình dung vị trí của người dùng trên User Title Ladder.

Bạn có thể chọn hình ảnh mặc định cho các cấp bậc, cũng như các hình ảnh tùy chỉnh cho từng cấp độ.

Bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh trong style properties để tạo hiệu ứng thanh tiến trình (ví dụ được cung cấp trong add-on) hoặc các hiệu ứng khác mà bạn chọn.

Untitled.pngUntitled1.png
Bạn có thể chọn hình ảnh tùy chỉnh cho từng cấp trong màn hình quản trị User Title Ladder

Untitled2.png

Bạn có thể chọn hình ảnh mặc định của mình và thêm CSS trong style properties

Untitled3.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • XFCoder-LadderGems-1.0.0.zip
    34.6 KB · Lượt xem: 26

Top Bottom