Addon 2x XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0

Hình dung vị trí của người dùng trên User Title Ladder.

Bạn có thể chọn hình ảnh mặc định cho các cấp bậc, cũng như các hình ảnh tùy chỉnh cho từng cấp độ.

Bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh trong style properties để tạo hiệu ứng thanh tiến trình (ví dụ được cung cấp trong add-on) hoặc các hiệu ứng khác mà bạn chọn.

Untitled.pngUntitled1.png
Bạn có thể chọn hình ảnh tùy chỉnh cho từng cấp trong màn hình quản trị User Title Ladder

Untitled2.png

Bạn có thể chọn hình ảnh mặc định của mình và thêm CSS trong style properties

Untitled3.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • XFCoder-LadderGems-1.0.0.zip
    34.6 KB · Lượt xem: 23

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top