Addon 2x XFRM download log - Nhật ký tải xuống XFRM XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
XFRM download log - Nhật ký tải xuống XFRM XenForo 2 1.0

Hiển thị danh sách tải xuống tài nguyên gần đây nhất.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpgpic005.jpg
Tính năng:
  • Khả năng để lọc một tên người dùng cụ thể.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng xfrmdownloadlog_ để thuận tiện cho bạn.
Quyền của nhóm người dùng:

Đặt 'Yes' cho nhóm người dùng Administrative.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-XFRMDownloadLog-1.0.zip
    15.4 KB · Lượt xem: 8

Top Bottom