Add-on

XenForo bao gồm một framework mở rộng cho các add-on để mở rộng và thay đổi chức năng của XenForo thông thường mà không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào bằng tay.

Nhiều add-on có thể được tải xuống từ VNXF.VN.

Cân nhắc hỗ trợ

Mặc dù nhiều add-on tập trung vào việc thêm các vùng mới vào XenForo, chúng luôn tương tác với lõi của XenForo và do đó có thể đưa ra các hành vi và lỗi không mong muốn. Add-on thay đổi hành vi hoặc mở rộng chức năng XenForo hiện có có nhiều khả năng tạo ra các lỗi và xung đột.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho các sự cố liên quan hoặc gây ra bởi add-on của bên thứ ba. Bạn sẽ cần liên hệ với tác giả bổ trợ để được hướng dẫn.

Nếu bạn gặp sự cố với XenForo và bạn đang sử dụng add-on của bên thứ ba, hãy tắt tất cả add-on và tùy chỉnh style và xem liệu bạn có thể tái tạo sự cố không. Nếu bạn không thể, thì vấn đề có thể là do add-on hoặc tùy chỉnh gây ra. Bạn nên bật lại từng add-on của mình cho đến khi sự cố xảy ra và bạn đã xác định nguyên nhân cụ thể. Nếu sự cố vẫn xảy ra khi các add-on và tùy chỉnh bị tắt, có thể đó là lỗi hoặc sự cố trong chính XenForo và chúng tôi có thể làm việc để giải quyết vấn đề này với bạn thông qua hỗ trợ.

Cài đặt hoặc nâng cấp add-on

Chú thích

Trong XenForo 2, tất cả các add-on phải có định dạng tiêu chuẩn hóa zip. Hướng dẫn này giả định add-on có định dạng đó.

Quá trình cài đặt và nâng cấp một add-on về cơ bản giống hệt nhau.

Khi bạn đã tải xuống add-on mà bạn muốn, bạn nên giải nén tệp. Bên trong nó, bạn sẽ thấy một thư mục upload, giống như khi XenForo được cài đặt. Bạn sẽ tải lên nội dung của thư mục này.

Sử dụng FTP client của bạn, điều hướng đến thư mục gốc XenForo trên máy chủ và tải lên nội dung của thư mục upload vào. Đảm bảo rằng bạn "merge" với nội dung hiện có trên máy chủ.

Nếu bạn đang nâng cấp một add-on, điều này sẽ ghi đè lên một số tệp hiện có.

Sau khi các tệp được tải lên, trong control panel XenForo, hãy chuyển đến phần Add-on. Add-on bạn vừa tải lên phải được liệt kê là có thể cài đặt hoặc có thể nâng cấp. Nhấp vào nút có liên quan và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Vô hiệu hóa add-on

Vô hiệu hóa add-on sẽ tắt nó một cách hiệu quả, tương tự như nó không được cài đặt ngay từ đầu. Mọi dữ liệu được tạo bởi add-on sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu và có thể truy cập được khi bạn kích hoạt lại nó. Có thể tắt add-on bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn tùy chọn "disable".

Tất cả add-on có thể nhanh chóng bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng liên kết "disable all" ở đầu danh sách add-on. Điều này thường sẽ được yêu cầu nếu bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Nếu bạn tắt tất cả các add-on, nút "enable" sẽ xuất hiện ở đầu danh sách add-on, cho phép bạn nhanh chóng bật lại add-on của mình.

Gỡ cài đặt add-on

Gỡ cài đặt add-on sẽ xóa nó khỏi cài đặt XenForo của bạn hoàn toàn. Mọi dữ liệu được liên kết với add-on sẽ bị xóa. Bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đó sau khi gỡ cài đặt add-on!

Để gỡ cài đặt add-on, hãy chọn "uninstall" từ menu biểu tượng bánh răng cho add-on bạn muốn gỡ cài đặt. Các tệp bổ sung bạn đã tải lên sẽ không bị xóa khi gỡ cài đặt add-on. Chúng phải được gỡ bỏ thủ công thông qua FTP.

Lấy lại quyền truy cập control panel

Nếu bạn thấy rằng add-on ngăn bạn truy cập vào control panel hoặc từ việc tắt add-on, bạn có thể tạm thời thêm dòng sau vào cuối tệp src/config.php:

$config['enableListeners'] = false;

Để thực hiện việc này, hãy tải xuống tệp này qua FTP client của bạn và mở tệp đó trên máy tính trong trình soạn thảo văn bản cơ bản (không phải trình xử lý văn bản). Lưu các thay đổi và tải lại tệp lên máy chủ của bạn.

Điều này sẽ tạm thời vô hiệu hóa code đang được chạy bởi tất cả các add-on. Sử dụng quyền này để truy cập control panel và tắt các add-on vi phạm. Khi bạn đã thực hiện việc này, hãy xóa dòng ở trên khỏi tệp src/config.php.

Chú thích

Điều này không tương đương với việc vô hiệu hóa các add-on thông qua control panel và không đủ để xác định xem sự cố có phải do add-on gây ra hay không.