Hỗ trợ Emoji

XenForo 2 hỗ trợ văn bản unicode đầy đủ, có nghĩa là emoji có thể được sử dụng ở hầu hết các địa điểm mà người dùng có thể nhập văn bản.

Hỗ trợ unicode đầy đủ yêu cầu máy chủ của bạn đang chạy phiên bản MySQL 5.5 trở lên và các bảng cơ sở dữ liệu của bạn cần phải sử dụng một collation gọi là UTF8mb4. Nếu bảng cơ sở dữ liệu của bạn không ở định dạng này, chúng sẽ cần được chuyển đổi trước khi diễn đàn của bạn hỗ trợ emoji.

Cài đặt mới

Nếu bạn đang cài đặt một XenForo hoàn toàn mới, thay vì nâng cấp từ phiên bản hiện tại, bạn có thể bao gồm hỗ trợ emoji ngay từ đầu. Trình cài đặt sẽ tự động thêm dòng cần thiết vào tệp src/config.php, nếu bạn cho phép hệ thống cài đặt xây dựng tệp config cho bạn.

Nếu bạn muốn xây dựng tệp config của mình theo cách thủ công, chỉ cần thêm dòng sau vào cuối tệp bằng trình soạn thảo văn bản trước khi bạn chạy tập lệnh cài đặt:

$config['fullUnicode'] = true;

Nâng cấp các cài đặt hiện có

Nếu bạn đang làm việc với một cơ sở dữ liệu đã chứa nội dung XenForo, bạn sẽ cần phải chuyển đổi bảng của bạn trước khi bạn có thể bật hỗ trợ emoji.

Một script được cung cấp với XenForo để thực hiện chuyển đổi này cho bạn, mà cần phải được chạy trên một dòng lệnh. Nếu bạn có khả năng đăng nhập vào máy chủ của mình thông qua SSH hoặc một số dạng truy cập từ xa khác, bạn có thể tự chạy lệnh, nếu không bạn có thể cần phải yêu cầu máy chủ của mình chạy tập lệnh cho bạn - hướng chúng đến tài liệu này để được hướng dẫn.

Chạy tập lệnh chuyển đổi

Đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng SSH hoặc mở command prompt qua Remote Desktop nếu bạn đang sử dụng Windows server.

Khi bạn có một dòng lệnh có sẵn, hãy thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục XenForo của bạn. Bạn sẽ biết rằng bạn đang ở trong thư mục chính xác, vì nó sẽ chứa một script được gọi là cmd.php.

Bây giờ bạn có thể chạy lệnh sau:

php cmd.php xf:convert-utf8mb4

Lệnh này có thể hoàn thành rất nhanh cho một cơ sở dữ liệu nhỏ, hoặc có thể mất một thời gian khá lâu cho một cơ sở dữ liệu với rất nhiều nội dung. Hãy kiên nhẫn và script sẽ hoàn thành.

Không có thiệt hại nào được thực hiện bằng cách chạy script nhiều lần - nếu script tìm thấy một bảng cơ sở dữ liệu đã sử dụng UTF8mb4, nó sẽ không cố chuyển đổi nó nữa.

Sau khi chạy tập lệnh

Khi script đã hoàn thành công việc của nó, hãy mở tệp src/config.php trong trình chỉnh sửa văn bản và thêm dòng sau vào cuối tệp:

$config['fullUnicode'] = true;

Diễn đàn của bạn giờ đây sẽ hỗ trợ đầy đủ emoji trong nội dung do người dùng tạo.

Chú thích

Emoji không nên nhầm lẫn với Smilie, mặc dù chúng phục vụ một mục đích tương tự. Emoji được nhập trực tiếp từ layout emoji keyboard, trong khi smilie được nhập là chuỗi ký tự được chuyển đổi thành hình ảnh biểu tượng khi văn bản được xử lý bởi XenForo.