Node và forum

Các node của XenForo tương đương với các diễn đàn và các chuyên mục trong các gói phần mềm diễn đàn khác. Thuật ngữ này được sử dụng vì một node chung chung hơn là một diễn đàn.

Các node được tổ chức thành một cây (với node cha và node con) và tạo thành cấu trúc chung cho trang XenForo của bạn. Có thể xác định các quyền và tùy chọn khác nhau cho mỗi node.

Để kết thúc người dùng, cụm từ "node" không bao giờ được sử dụng trực tiếp. Cụm từ cụ thể theo node được sử dụng (chẳng hạn như forum hay category) hoặc danh sách chung được gọi là "forum list".

Các node được thiết lập trong phần Forums của control panel.

Node types (Các loại Node)

XenForo bao gồm bốn loại node khác nhau, mỗi loại cung cấp chức năng và giao diện khác nhau.

 1. Categories: Categories đơn giản là các vùng chưa cho các node khác, cung cấp ít chức năng cho riêng chúng. Nhấp vào Categories thường sẽ đưa bạn đến bất kỳ danh sách node nào trực tiếp bên dưới Categories đó.
 2. Forums: Forums chứa chủ đề và bài viết, loại nội dung chính của diễn đàn XenForo. Những thông tin này thường sẽ hiển thị thông tin về số lượng chủ đề, bài viết và bài viết cuối cùng.
 3. Link forums / redirects: Các node này sẽ chỉ chuyển hướng người dùng đến URL bạn chỉ định trong control panel khi được nhấp vào. Đây có thể được sử dụng để hướng mọi người đến một phần cụ thể của trang web của bạn (thậm chí một chủ đề cụ thể) hoặc bất kỳ trang web nào khác mà bạn muốn.
 4. Pages: Pages cho phép bạn đưa nội dung tĩnh chung vào cây node của bạn. Trong control panel, bạn có thể xác định HTML tùy ý mà bạn muốn sử dụng để hiển thị trong trang. Điều này có thể được sử dụng cho những thứ như câu hỏi thường gặp hoặc hướng dẫn/kiến thức cơ bản.

The node tree (Cây node)

Tất cả các node được tổ chức thành một cây duy nhất. Mỗi node có một node cha và có thể có bất kỳ số lượng node con nào. Các node có thể được lồng vào bất kỳ cấp độ nào bạn muốn.

Cây được thiết lập vị trí qua từng node với giá trị "display order (thứ tự hiển thị)". Vì điều này có thể khó quản lý riêng lẻ, cây có thể được sắp xếp bằng cách sử dụng hệ thống kéo và thả bằng cách nhấp vào nút Sort trên node list trong control panel.

Mặc dù bạn có thể cấu trúc các node của mình theo ý muốn, nhưng thiết lập phổ biến nhất và được đề xuất là sử dụng các Categories ở cấp cao nhất và sau đó là các node chứa nội dung trong đó. Ví dụ:

 • XenForo support (category)
  • Troubleshooting (forum)
  • Styling and customization (forum)
  • XenForo manual (link forum/redirect)
 • Official XenForo add-ons (category)
  • Media gallery (forum)
  • Resource manager (forum)
  • Enhanced search (forum)

Node-specific moderators (Kiểm duyệt Node cụ thể)

Người dùng cá nhân có thể được đặt làm Moderator cho một node cụ thể. Họ sẽ tự động được cấp quyền kiểm duyệt cho bất kỳ node con nào. Moderator có nhiều đặc quyền hơn người dùng thông thường, cho phép họ quản lý thông báo được đăng và xử lý nội dung không mong muốn.

Để thiết lập người dùng làm Moderator cho một node, hãy mở menu "Moderator" của node đó và chọn "Add Moderator". Nhập tên người dùng và gửi. Cuối cùng, bạn sẽ phải chọn các quyền mà bạn muốn cung cấp cho họ.

Để biết thêm chi tiết về quyền của Moderator, hãy xem phần Moderator.

Node-specific permissions (Quyền Node cụ thể)

Quyền có thể được thiết lập trên các node ở cấp độ cho mỗi người dùng hoặc theo nhóm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết "permissions" của node cụ thể mà bạn muốn thay đổi trên danh sách node. Theo mặc định, các quyền từ node cha sẽ được kế thừa cho các node con của nó, trừ khi bạn ghi đè nó bằng một giá trị quyền cụ thể hơn.

Lưu ý rằng nếu người dùng không thể xem một node cha, họ sẽ không bao giờ có thể xem bất kỳ node con nào của node đó, bất kể các quyền đó có bị ghi đè trong node con hay không.

Quyền là một chủ đề phức tạp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần permission.