tutorial 2.x

 1. PVS

  Tutorial 2x Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2

  Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2 Đơn giản chỉ cần vào template extra.less vào thêm đoạn code sau: /* ANIMATION_GU_BY ZOOM */ .username--style3:hover:before{ display:inline-block; -webkit-animation-name: bounceOut; animation-name: bounceOut...
 2. PVS

  Tutorial 2x Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2

  Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less: /*Forum, Sub-Forum & What's new*/ .block-body .node--forum, .structItemContainer .structItem--thread, .structItemContainer-group .structItem--thread, .block-container...
 3. PVS

  Tutorial 2x Add a FA logo on the user's banner - Thêm biểu tượng FA vào user banner của XenForo 2

  Add a FA logo on the user's banner - Thêm biểu tượng FA vào user banner của XenForo 2 Vào Panel Admin >> "Groups & Permissions" >> "User Group", chọn group muốn thêm biểu tượng FA. Khi đã chọn xong, thêm một HTML của biểu tượng FA vào trong hộp "User banner text" <i class= "fa...
 4. PVS

  Tutorial 2x Add an FA logo to the user group - Thêm biểu tượng FA vào nhóm người dùng của XenForo 2

  Add an FA logo to the user group - Thêm biểu tượng FA vào nhóm người dùng của XenForo 2 Để thực hiện việc này, vào AdminCP và đến template extra.less thêm đoạn code sau: .username--style3:before { // Change the number 3 by the number of the user group you want. font-family: "FontAwesome"...
 5. PVS

  Tutorial 2x Prefix - Tùy chỉnh làm đẹp cho prefix của XenForo 2

  Prefix - Tùy chỉnh làm đẹp cho prefix của XenForo 2 Trước tiên, hãy thêm đoạn code sau vào template Extra.less: /* Prefix codes */ [class*='trgamersonek_']{font-family:'Exo';border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);margin-top: 3px;text-align: center;height: 20px;line-height: 15px;position...
 6. PVS

  Tutorial 2x Banner Rank - Tùy chỉnh banner xếp hạng cho XenForo 2

  Banner Rank - Tùy chỉnh banner xếp hạng cho XenForo 2 Trước tiên, hãy thêm đoạn mã này vào template Extra.less: /* common banner codes */ [class*='trgamersafis_'] {font-family:'Exo';border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);margin-top: 3px;text-align: center;height: 20px;line-height...
 7. PVS

  Tutorial 2x Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2

  Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2 Đây là sửa đổi CSS rất đơn giản với chỉ thị trực tuyến mặc định của XF. Vào template EXTRA.less, thêm đoạn code sau đây: .message-avatar-wrapper .message-avatar-online { position: absolute; top: -1px; left: -1px; right...
 8. PVS

  Tutorial 2x Navtab menu FontAwesome - Thêm FontAwesome vào menu Navtab có hỗ trợ mobile cho XenForo 2

  Navtab menu FontAwesome - Thêm FontAwesome vào menu Navtab có hỗ trợ mobile cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm biểu tượng FontAwesome vào menu Navtab cho XenForo 2. Tuy nhiên, phiên bản này có thêm hỗ trợ cho các thiết bị di động. Cách làm khá đơn giản, các bạn chỉ cần...
 9. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2. Tùy chọn #1 - Sử dụng "User banner text" Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Thêm đoạn code sau (Đặt tên bất...
 10. PVS

  Tutorial 2x RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2

  RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 Kích hoạt tính năng RSS trên trang của bạn: Kiểm tra xem liệu webfeed có được bật trên diễn đàn của bạn hay không, vào (url diễn đàn)/admin.php?options/groups/newsfeed/ Sau đó thêm nút navigation: Đi đến "navigation" trong admin panel (url diễn...
 11. PVS

  Tutorial 2x Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2

  Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2 Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu admin. Bạn cần phải thay thế new-password và 1 (user_id). Bạn không cần phải thay đổi salt, nếu như bạn bạn thay đổi thì...
 12. PVS

  Tutorial 2x Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2

  Add Indicator after node title - Thêm chỉ thị vào sau tiêu đề node cho XenForo 2 Tính năng nâng cao nhưng đơn giản sẽ hiển thị một đánh dấu "New" sau tiêu đề của các bài viết chưa đọc. Bạn có thể nâng cao hơn nữa bằng cách sử dụng hình ảnh mà bạn chọn, về cơ bản có thể điều chỉnh và thiết kế...
 13. PVS

  Tutorial 2x Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2

  Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 Đây là sửa đổi template được làm cho XF 1 nhưng với những thay đổi cần thiết để tương thích với XF 2. Về cơ bản, nó làm nổi bật mọi chủ đề người dùng hiện tại đã tham gia (tương tác) thành một màu khác biệt...
 14. PVS

  Tutorial 2x Show adblock detected notice - Hiển thị thông báo phát hiện adblock cho XenForo 2

  Show adblock detected notice - Hiển thị thông báo phát hiện adblock cho XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ giúp hiển thị thông báo đến người dùng adblock thay cho google advertisement banner. Để làm cho nó hoạt động trên trang web, đầu tiên hãy tạo tệp tin javascript là advertisement.js và thêm nó vào...
 15. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2 Demo: Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Mở tập tin và thêm code này (gọi bất cứ điều gì bạn muốn.Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là ".mybadge"): .mybadge { background-image...
 16. PVS

  Tutorial 2x Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2

  Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2 Cách đơn giản để cung cấp cho người dùng khả năng thu gọn các node mà họ không quan tâm. Sự lựa chọn của họ được lưu lại vì vậy khi họ làm mới trang hoặc ghé thăm lại trang web của bạn thì các node họ đã đóng sẽ vẫn đóng. Chỉnh...
 17. PVS

  Tutorial 2x Add image in category - Thêm hình ảnh vào category cho XenForo 2

  Add image in category - Thêm hình ảnh vào category cho XenForo 2 Thêm ký tự hoặc bất kỳ hình ảnh nào vào Category. Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn. Thay thế URL bằng url hình ảnh của bạn. Thay đổi Width, Height, Top và Right theo kích thước hình ảnh của bạn...
 18. PVS

  Tutorial 2x Sub-Forums Grid - Tạo Sub-Forum dạng Grid cho XenForo 2

  Sub-Forums Grid - Tạo Sub-Forum dạng Grid cho XenForo 2 Sửa đổi template này hiển thị các sub-forum bên dưới parent node body. Bước đầu tiên: Đảm bảo rằng style property nodeListSubDisplay được đặt thành "Listed below node", bạn có thể tìm thấy trong Style properties > Node/forum list...
 19. PVS

  Tutorial 2x UI.X2 Category Icon - Biểu tượng UI.X2 Category cho XenForo 2

  UI.X2 Category Icon - Biểu tượng UI.X2 Category cho XenForo 2 Chỉnh sửa .block--category12 với ID category của bạn. Tất cả biểu tượng Material Design các bạn có thể tìm tại đây. .block--category12 .block-header .uix_categoryStrip-content a:before { font:normal normal normal 18px/1 "Material...
 20. PVS

  Tutorial 2x Adding Select All for [code] BBcode - Thêm Select All vào BBcode [code] cho XenForo 2

  Adding Select All for code BBcode - Thêm Select All vào BBcode code cho XenForo 2 Cách đơn giản nhưng hiệu quả để chọn tất cả nội dung của bbcode code trong diễn đàn của bạn. Xin lưu ý: điều này không thêm nút "Select All" như bạn thường thấy, nhưng nó cho biết thêm một chức năng đơn giản cho...
Top Bottom