tutorial 2.x

 1. PVS

  Tutorial 2x Cho phép Moderator xem diễn đàn khi board không hoạt động cho XenForo 2

  Cho phép Moderator xem diễn đàn khi board không hoạt động cho XenForo 2 Hướng dẫn này không khó và mình thấy sửa đổi này khá hữu ích nếu bạn muốn staff/moderator diễn đàn của bạn có thể xem các diễn đàn trong khi bạn đang làm việc. Ngoài ra, nó có thể dễ dàng bị vô hiệu trong ACP. Trước khi...
 2. PVS

  Tutorial 2x XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2

  XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2 Console Tool php cmd.php Usage: command [options] [arguments] Options: -h, --help Display this help message -q, --quiet Do not output any message -V, --version Display this application...
 3. PVS

  Tutorial 2x Font Awesome on Menu and Sub Menus - Font Awesome trên Menu và Sub Menu cho XenForo 2

  Font Awesome on Menu and Sub Menus - Font Awesome trên Menu và Sub Menu cho XenForo 2 Thêm biểu tượng font awesome vào menu và submenu thả xuống. Bạn có thể tìm thấy nhiều mã unicode font awesome hơn tại Font Awesome Icon List. Khi bạn nhấp vào biểu tượng đơn, nó sẽ có unicode dưới biểu tượng...
 4. PVS

  Tutorial 2x Download button always on right side - Chuyển nút Download sang bên phải cho XenForo 2

  Download button always on right side - Gắn nút Download luôn ở bên phải cho XenForo 2 Khi chưa gắn code thì sẽ có trường hợp sau: Sau khi thêm code vào: Như bạn thấy thì nút Download bây giờ sẽ luôn ở phía bên phải. Để đạt được điều này, thêm đoạn code sau vào template extra.less của...
 5. PVS

  Tutorial 2x Coloured Node Categories - Thay đổi màu sắc mỗi Node Category cho XenForo 2

  Coloured Node Categories - Thay đổi màu sắc mỗi Node Category cho XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn: /* Coloured Node Categories */ .block.block--category.block--categoryX .block-header { background: #009ACF; color: #ffffff; } /**********/ Để ý...
 6. PVS

  Tutorial 2x Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2

  Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn: /* Icons for Login and Register buttons */ .p-navgroup-link.p-navgroup-link--textual.p-navgroup-link--logIn:before { font-family...
 7. PVS

  Tutorial 2x Ẩn thông tin thêm của người dùng và hiển thị nó khi rê chuột vào cho XenForo 2

  Ẩn thông tin thêm của người dùng và hiển thị nó khi rê chuột vào cho XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code vào template extra.less của bạn: /* Hide user extra info */ .message-userExtras { opacity: 0; max-height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease-in-out; }...
 8. PVS

  Tutorial 2x Additional language for [code=...] bbcode - Ngôn ngữ bổ sung cho bbcode [code=...] của XenForo 2

  Additional language for code=... bbcode - Ngôn ngữ bổ sung cho bbcode code=... của XenForo 2 Kể từ phiên bản xenForo 2.0.1 bạn có thể thêm hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung trên diễn đàn của mình. Không có cách nào để làm như vậy trước đây. Trong ví dụ này, mình sẽ thêm hỗ trợ LaTeX. 1. Tải PrismJS...
 9. PVS

  Tutorial 2x Thêm quảng cáo vào trung tâm và chỉ hiển thị trên PC hoặc chỉ hiển thị trên điện thoại cho XenForo 2

  Thêm quảng cáo vào trung tâm và chỉ hiển thị trên PC hoặc chỉ hiển thị trên điện thoại cho XenForo 2 Thêm các code này vào template extra.less: @media all and (min-width: 480px) { .deskContent { display:block; margin: 0 auto; } .phoneContent {...
 10. PVS

  Tutorial 2x Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2

  Cách làm widget dạng tab cho XenForo 2 Đầu tiên bạn cần phải cấu hình các widget bạn muốn trong các tab mà không thiết lập position (Viết xuống các widget key). Bây giờ tạo một widget html và trong template đặt code bên dưới vào: <div class="block"> <div class="block-container">...
 11. PVS

  Tutorial 2x Hiển thị với người dùng Adblock một thông báo yêu cầu vô hiệu Adblock cho XenForo 2

  Hiển thị với người dùng Adblock một thông báo yêu cầu vô hiệu Adblock cho XenForo 2 Với script này bạn có thể hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo đơn giản không gây phiền toái để yêu cầu họ vô hiệu hóa Adblock. Ví dụ: Đầu tiên bạn phải tạo một advertisement mới (hoặc chỉnh sửa...
 12. PVS

  Tutorial 2x Filter threads by prefix menu - Lọc chủ đề bằng menu prefix cho XenForo 2

  Filter threads by prefix menu - Lọc chủ đề bằng menu prefix cho XenForo 2 Điều này sẽ cung cấp cho bạn một menu prefix trên thread list để lọc các chủ đề bằng prefix. (Rõ ràng hơn và trực quan hơn Filter hiện tại bằng prefix) Đây là cái mà tôi đã làm trước đó: Bạn có thể thực hiện điều này...
 13. PVS

  Tutorial 2x Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

  Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2 Thao tác này sẽ thêm một biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào Advanced Search của XenForo và sẽ thực hiện tìm kiếm trên Google về trang web của bạn. Tất nhiên bạn sẽ cần phải đăng ký và đã đăng ký trang web của bạn với...
 14. PVS

  Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

  Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2) Bài viết này sẽ tiếp tục bài viết trước, mời các bạn tham khảo. 28. Cách ẩn nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện: <xf:if is="$template != 'conversation_view'"> Hide content.. </xf:if> 29. Cách chỉ...
 15. PVS

  Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1)

  Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1) Các câu lệnh điều kiện có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các toán tử khai báo điều kiện AND, OR và sử dụng xf:if, xf:else, xf:elseif. Nếu có bất kỳ câu lệnh có điều kiện nào bạn muốn thêm, vui lòng thêm nó...
 16. PVS

  Tutorial 2x Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2

  Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2 Điều này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với xf1, đoạn code sau đây được thêm vào EXTRA.less sẽ thay đổi màu nền, kiểu phông chữ và màu chữ của văn bản chính (ví dụ như liên kết)...
 17. PVS

  Tutorial 2x Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2

  Separate sticky threads from normal ones - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường cho XenForo 2 Đây là cách tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường. 1- Đến template forum_view 2- tìm: <xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" />...
 18. PVS

  Tutorial 2x Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

  Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2 Với XF2 thật đơn giản để thêm Page làm trang chủ cùng với các widget để tạo trang "portal". Truy cập vào admin.php?nodes/ và nhấp vào Add a Node Chọn Page tại node type: Thiết lập node Page và thêm bất kỳ widget nào...
Top Bottom