Tutorial 2x Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2

Đơn giản chỉ cần vào template extra.less vào thêm đoạn code sau:
Mã:
/* ANIMATION_GU_BY ZOOM */
.username--style3:hover:before{
display:inline-block;
 -webkit-animation-name: bounceOut;
 animation-name: bounceOut;
 -webkit-animation-duration: .75s;
 animation-duration: .75s;
 -webkit-animation-duration: 3s;
 animation-duration: 3s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes bounceOut {
 20% {
 -webkit-transform: scale3d(.9, .9, .9);
 transform: scale3d(.9, .9, .9);
 }
 50%, 55% {
 opacity: 1;
 -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 100% {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: scale3d(.3, .3, .3);
 transform: scale3d(.3, .3, .3);
 }
 }
 @keyframes bounceOut {
 20% {
 -webkit-transform: scale3d(.9, .9, .9);
 transform: scale3d(.9, .9, .9);
 }
 50%, 55% {
 opacity: 1;
 -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 100% {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: scale3d(.3, .3, .3);
 transform: scale3d(.3, .3, .3);
 }
}

.username--style5:hover:before{
display:inline-block;
-webkit-animation-name: rotateOut;
 animation-name: rotateOut;
 -webkit-animation-duration: 2s;
 animation-duration: 4s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes rotateOut {
 0% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 opacity: 1;
 }
 100% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 opacity: 0;
 }
 }
 @keyframes rotateOut {
 0% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 opacity: 1;
 }
 100% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 opacity: 0;
 }
}

.username--style4:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-transform-origin-x: 90%;
 -ms-transform-origin-y: 35%;
  transform-origin-z: initial;
 -webkit-animation-name: swing;
 animation-name: swing;
 -webkit-animation-duration: 2.5s;
 animation-duration: 2.5s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
 }
 @keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
}

.username--style6:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-animation-name: flash;
 animation-name: flash;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes flash {
 0%, 50%, 100% {
 opacity: 1;
 }

 25%, 75% {
 opacity: 0;
 }
}

.username--style10:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-transform-origin: top center;
 -ms-transform-origin: top center;
 transform-origin: top center;
 -webkit-animation-name: swing;
 animation-name: swing;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
 }
 @keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
}

.username--style7:hover:before{
display:inline-block;
 -webkit-animation-name: slideOutRight;
 animation-name: slideOutRight;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes slideOutRight {
 0% {
 -webkit-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
 }
 20% {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateX(20%);
 transform: translateX(20%);
 }
 }
 @keyframes slideOutRight {
 0% {
 -webkit-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
 }
 20% {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateX(20%);
 transform: translateX(20%);
 }
}

.username--style9:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-animation-name: rubberBand;
 animation-name: rubberBand;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes rubberBand {
 0% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
 -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
 -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
 -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
 -webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 }
 100% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 }
 @keyframes rubberBand {
 0% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
 -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
 -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
 -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
 -webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 }
 100% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}

/* END ANIMATION_GU_BY ZOOM */

Thay X bằng ID của group bạn muốn chỉnh sửa:
Mã:
username--styleX

Kết quả:

demo1.gif


demo.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top