Tutorial 2x Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Thêm biểu tượng Font Awesome động cho user group của XenForo 2

Đơn giản chỉ cần vào template extra.less vào thêm đoạn code sau:
Mã:
/* ANIMATION_GU_BY ZOOM */
.username--style3:hover:before{
display:inline-block;
 -webkit-animation-name: bounceOut;
 animation-name: bounceOut;
 -webkit-animation-duration: .75s;
 animation-duration: .75s;
 -webkit-animation-duration: 3s;
 animation-duration: 3s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes bounceOut {
 20% {
 -webkit-transform: scale3d(.9, .9, .9);
 transform: scale3d(.9, .9, .9);
 }
 50%, 55% {
 opacity: 1;
 -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 100% {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: scale3d(.3, .3, .3);
 transform: scale3d(.3, .3, .3);
 }
 }
 @keyframes bounceOut {
 20% {
 -webkit-transform: scale3d(.9, .9, .9);
 transform: scale3d(.9, .9, .9);
 }
 50%, 55% {
 opacity: 1;
 -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 100% {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: scale3d(.3, .3, .3);
 transform: scale3d(.3, .3, .3);
 }
}

.username--style5:hover:before{
display:inline-block;
-webkit-animation-name: rotateOut;
 animation-name: rotateOut;
 -webkit-animation-duration: 2s;
 animation-duration: 4s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes rotateOut {
 0% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 opacity: 1;
 }
 100% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 opacity: 0;
 }
 }
 @keyframes rotateOut {
 0% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 opacity: 1;
 }
 100% {
 -webkit-transform-origin: center;
 transform-origin: center;
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 200deg);
 opacity: 0;
 }
}

.username--style4:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-transform-origin-x: 90%;
 -ms-transform-origin-y: 35%;
  transform-origin-z: initial;
 -webkit-animation-name: swing;
 animation-name: swing;
 -webkit-animation-duration: 2.5s;
 animation-duration: 2.5s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
 }
 @keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
}

.username--style6:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-animation-name: flash;
 animation-name: flash;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes flash {
 0%, 50%, 100% {
 opacity: 1;
 }

 25%, 75% {
 opacity: 0;
 }
}

.username--style10:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-transform-origin: top center;
 -ms-transform-origin: top center;
 transform-origin: top center;
 -webkit-animation-name: swing;
 animation-name: swing;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
 }
 @keyframes swing {
 20% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 15deg);
 }
 40% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -10deg);
 }
 60% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 5deg);
 }
 80% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, -5deg);
 }
 100% {
 -webkit-transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 transform: rotate3d(0, 0, 1, 0deg);
 }
}

.username--style7:hover:before{
display:inline-block;
 -webkit-animation-name: slideOutRight;
 animation-name: slideOutRight;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes slideOutRight {
 0% {
 -webkit-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
 }
 20% {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateX(20%);
 transform: translateX(20%);
 }
 }
 @keyframes slideOutRight {
 0% {
 -webkit-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
 }
 20% {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateX(20%);
 transform: translateX(20%);
 }
}

.username--style9:hover:before {
display:inline-block;
-webkit-animation-name: rubberBand;
 animation-name: rubberBand;
 -webkit-animation-duration: 1s;
 animation-duration: 1s;
 animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 }
 @-webkit-keyframes rubberBand {
 0% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
 -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
 -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
 -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
 -webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 }
 100% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 }
 @keyframes rubberBand {
 0% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
 -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
 -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
 -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
 -webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
 -webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 transform: scale3d(1.05, .95, 1);
 }
 100% {
 -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
 transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}

/* END ANIMATION_GU_BY ZOOM */

Thay X bằng ID của group bạn muốn chỉnh sửa:
Mã:
username--styleX

Kết quả:

demo1.gif


demo.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom