Addon 2x Animated Avatar Permission - Quyền đối với ảnh đại diện động XenForo 2 2.0.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Animated Avatar Permission - Quyền đối với ảnh đại diện động XenForo 2 2.0.0

Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd.

Add-on này cho phép bạn hạn chế khả năng tải lên ảnh đại diện động, chỉ những người có quyền mới làm được như vậy.

Hoạt động tuyệt vời song song như một tính năng cao cấp cho các thành viên trả phí của bạn.

Thông báo lỗi có thể dễ dàng được thay đổi để hướng người dùng của bạn đến khu vực Nâng cấp tài khoản của bạn, tạo cho họ một động lực khác để đăng ký.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • NF-AnimatedAviPerm-2.0.0.zip
    15.8 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top