Addon 2x Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 2.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 2.0

Hiển thị cờ quốc gia trong block message user info.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpg
Tính năng:
  • Tùy chọn quyền riêng tư cho phép các thành viên không hiển thị cờ quốc gia của họ.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng countryflag_ để thuận tiện cho bạn.
Bước thiết lập 1:

Tạo thư mục /misc/flags/shiny/32/ trong thư mục gốc của bạn.

Bước thiết lập 2:

Sao chép thư mục /flags/shiny/32/ từ thư mục add-on vào thư mục /misc/flags/shiny/32/ đã tạo ở bước thiết lập 1

Bước thiết lập 3:

Cập nhật trang Options cờ quốc gia bằng liên kết hình ảnh.

Bước thiết lập 4:

Cấp quyền cho nhóm người dùng để xem cờ quốc gia:
  • Registered = Yes
  • Unregistered / Unconfirmed = Yes
Bước thiết lập 5:

Chạy mục nhập Cron cho cờ Quốc gia theo cách thủ công, điều này chỉ bắt buộc khi thiết lập ban đầu. Mục nhập Cron sẽ chạy một lần mỗi ngày vào lúc 12:00 sáng UTC.

Sửa đổi cơ sở dữ liệu:

Add-on này sẽ tạo hai cột trong bảng xf_user của bạn:
  • andy_country_flag_name
  • andy_country_flag_display
Hỏi và Đáp:

Q: Khi tôi di chuyển lá cờ bằng chuột, tên tệp được hiển thị bằng tiếng Anh, tôi có thể diễn đạt cụm từ này để hiển thị tên tệp bằng ngôn ngữ khác không?
A: Không.

Q: 'Những ngày hoạt động cuối cùng' trong trang tùy chọn có tác dụng gì?
A: Giá trị này được sử dụng khi mục nhập Cron chạy.

Q: Quốc gia được xác định như thế nào?
A: API ipapi.co được sử dụng. Họ có giới hạn đã đặt là 1000 lệnh gọi API mỗi 24 giờ, vì vậy có thể mất vài ngày để cập nhật tất cả các thành viên của bạn.

Q: Khi nào mục Cron chạy?
A: Nó chạy một lần một ngày vào lúc 12:00 sáng theo giờ UTC.

Q: Khi mục Cron chạy, thành viên nào sẽ được tra cứu quốc gia của họ?
A: Chỉ những thành viên mới có trường andy_country_flag_name trống.

Q: Có tùy chọn nào để chọn tham gia add-on thay vì chọn không tham gia không?
A: Không. Tính năng chọn tham gia không hoạt động, thành viên sẽ không dành thời gian để chọn tham gia.

Q: Có cách nào để tôi có thể cập nhật tất cả cờ quốc gia của các thành viên không?
A: Có. Bạn có thể thêm phần sau vào URL diễn đàn của mình:

countryflag/updateall

Lần tới khi mục nhập Cron chạy, nó sẽ cập nhật tất cả các cờ quốc gia thành viên của bạn. Hãy nhớ rằng các thành viên không hoạt động sẽ không được cập nhật, đây là cài đặt trong trang tùy chọn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-CountryFlag-2.0.zip
    370.6 KB · Lượt xem: 9

Top Bottom