Addon 2x [cXF] Advertisement Positions for XFRM - Vị trí quảng cáo cho XFRM XenForo 2 1.2.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
[cXF] Advertisement Positions for XFRM - Vị trí quảng cáo cho XFRM XenForo 2 1.2.0

Thêm quảng cáo vào các vị trí được xác định trước cho XenForo Resource Manager. Chỉ cần chọn vị trí khi thêm quảng cáo tại menu Advertising trong ACP.

Tính năng:
  • vị trí ở trên tài nguyên nổi bật (resource_overview)
  • vị trí bên dưới tài nguyên nổi bật (resource_overview)
  • vị trí bên dưới danh sách tài nguyên (resource_overview)
  • vị trí bên dưới chia sẻ tài nguyên này (resource_view)
  • vị trí bên dưới tiêu đề tài nguyên (resource_view)
  • vị trí trên cùng của sidebar (resource_view) - hoạt động hiệu quả với [cXF] Sticky Sidebar
apxfrm_resource_overview.pngapxfrm_resource_view.pngapxfrm_resource_view_sidebar_top.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • XF2.2_BassMan-AdvertisementPositionsXFRM-1.2.0.zip
    18.6 KB · Lượt xem: 17

Top Bottom