Addon 2x Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2 2.2.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2 2.2.1

Thêm một xúc xắc cơ bản. Người dùng không thể chỉnh sửa xúc xắc sau khi đã được thêm vào bài đăng, trong khi người kiểm duyệt có thể xóa tất cả xúc xắc trên một bài đăng.
 • Hiển thị xúc xắc dưới bài đăng
 • Chỉnh sửa bài để thêm xúc xắc, người dùng không thể chỉnh sửa xúc xắc hiện có.
 • Người điều hành có thể xóa tất cả xúc xắc trên một bài đăng.
 • Hỗ trợ nhật ký của người điều hành
 • Dựa trên quyền
  • Cho phép quyền Xem/Ném/Xóa trên diễn đàn
 • Các biểu tượng xúc xắc dựa trên SVG, có tích hợp vào style properties.
 • Hiệu suất
  • Chỉ truy vấn cho xúc xắc trên các chủ đề có chúng cho thời điểm người dùng có thể nhìn thấy chúng.
post.pngpost-editing.pngpost-editing (1).png1518619906520.png

Quyền
 • Xem xúc xắc
 • Có thể đổ xúc xắc (yêu cầu quyền chỉnh sửa bài viết)
 • Xoá xúc xắc (quyền moderator)
Option

options.png

Style Properties

style-properties.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-DiceRoller-2.2.1.zip
  30 KB · Lượt xem: 6

Top Bottom