Addon 2x Discussion Thread Enhancements for Bob's Showcase - Cải tiến chủ đề thảo luận cho Bob's Showcase XenForo 2.2 1.0.5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Discussion Thread Enhancements for Bob's Showcase - Cải tiến chủ đề thảo luận cho Bob's Showcase XenForo 2.2 1.0.5

Một số cải tiến cho Showcase, ảnh hưởng đến hiển thị chủ đề thảo luận.

Khi được cài đặt, bạn có thể duyệt qua tất cả các bài đăng thảo luận và cập nhật item được kết hợp với nhau theo thứ tự thời gian mà không cần nhấp vào các trang khác để xem toàn bộ câu chuyện!

Lưu ý: Bạn sẽ cần phải bật tùy chọn Showcase "Display sections 1-6 content on thread" để tùy chọn này hoạt động bình thường.


Xóa bài đăng đầu tiên
Bài đầu tiên chỉ là một bài báo cho bạn biết rằng đã có một item mới được đăng, điều này thật lãng phí dung lượng, vì vậy nó sẽ bị loại khỏi đó!

Thêm phản ứng vào nội dung item chính
Thêm thanh phản ứng trở lại nội dung item chính, vì vậy người dùng có thể thích nó mà không cần nhấp vào "Overview".

Thay thế các bài đăng "update" bằng cập nhật thực tế
Giờ đây, bạn có thể xem nội dung cập nhật với phần còn lại của các bài đăng của chủ đề, thay vì cần phải nhấp vào liên kết để đến đó.
** Điều này không hoạt động chủ động trở lại** Một trường discussion_post_id mới được thêm vào bảng xf_xa_sc_item_update - bạn có thể quay lại và điền các trường này theo cách thủ công nếu muốn.
Id div được duy trì để các liên kết bài đăng vẫn hoạt động.
Các phản ứng được liên kết trực tiếp với chính bản cập nhật và không phải bài đăng được thay thế :)

** Cheeky Bonus **
Tùy chọn mới trong phần tùy chọn Showcase được gọi là "Add Items Directly from Forum Listing". Như tên cho thấy, nó thêm một nút mới cùng với nút "Đăng chủ đề" hiện tại, cho phép bạn tạo một item trực tiếp. Chỉ cần chọn diễn đàn mà bạn muốn nút này xuất hiện.

Ví dụ:
Bài đăng đầu tiên là bài đăng "Cập nhật" tiêu chuẩn trước khi add-on này được cài đặt, bài tiếp theo là bản cập nhật nội tuyến, tiếp theo là câu trả lời tiêu chuẩn.

Screenshot 2022-02-20 214518.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • FF-ShowcaseThreadEnhancements-1.0.5.zip
    17.1 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom