Tutorial 2x Display a notice in a specific thread - Hiển thị thông báo trong một chủ đề cụ thể XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,691
Display a notice in a specific thread - Hiển thị thông báo trong một chủ đề cụ thể XenForo 2

Ngoài ra, không có tiêu chí chủ đề cụ thể cho các thông báo.

Tuy nhiên, nó rất đơn giản để đạt được.


Bước 1
Tạo thông báo như sau:

1608145532337.png

Ở đây chúng ta đang sử dụng tên class CSS tùy chỉnh là ctaThread3 trong div Message và trường Display styles: Other.
Bạn có thể đặt tên của mình bất cứ thứ gì bạn muốn nhưng hãy đảm bảo nó là duy nhất và không trùng với bất kỳ class nào khác và giống nhau ở cả hai địa điểm.

Bạn có thể bỏ qua notice--primary từ trường kiểu hiển thị nếu bạn muốn tùy chỉnh hoàn toàn hình thức của thông báo.

Bước 2
Tiếp theo, trong template extra.less thêm đoạn code sau:
Less:
.ctaThread3
{
  display: none;
}

[data-content-key="thread-3"]
{
  .ctaThread3
  {
    display: block;
  }
}

Thay đổi 3 trong dòng [data-content-key="thread-3"] thành ID chủ đề thực tế.

Đảm bảo rằng bạn giữ các mục nhập theo thứ tự đó và tên class ctaThread3 khớp với những gì bạn đã sử dụng trong thông báo.
Áp dụng bất kỳ kiểu tùy chỉnh nào sau dòng display: block; theo yêu cầu, ví dụ:
Less:
[data-content-key="thread-3"]
{
  .ctaThread3
  {
    display: block;
    color: orange;
    font-weight: 600;
  }
}

Vậy là xong.

Phương pháp tương tự có thể được sử dụng cho bất kỳ trang nào có khóa [data -...] duy nhất, chẳng hạn như một diễn đàn cụ thể -- data-container-key="node-1" -- hoặc chuyên mục tài nguyên -- data-container-key="xfrmCategory-43".

Bạn có thể lấy khóa bằng trình kiểm tra trình duyệt (F12) và kiểm tra dòng <html ...>.

1608147555105.png


1608147989705.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom