Addon 2x [EAE Add-ons] Thread Count - Số lượng chủ đề XenForo 2 1.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
[EAE Add-ons] Thread Count - Số lượng chủ đề XenForo 2 1.2

Add-on này theo dõi số lượng chủ đề có thể xem mà thành viên của bạn đã tạo và hiển thị tổng số chủ đề bắt đầu của họ trong các phần khác nhau của diễn đàn của bạn. Nó cũng thêm bốn quyền mới dựa trên số lượng chủ đề, được đặt cho mỗi node nếu bạn chọn.

Sau khi cài đặt, hãy đảm bảo đi tới AdminCP->Tools->Rebuild caches và chọn [EAE] Rebuild user thread counts.

Đặc trưng:
 • Tôn trọng các diễn đàn không tăng lượng tin nhắn cho thành viên. Các chủ đề được chuyển đến và ra khỏi các diễn đàn này có số lượng chủ đề bắt đầu được điều chỉnh một cách thích hợp.
 • Cập nhật số lượng chủ đề cho người dùng nếu chủ đề được hiển thị/không hiển thị hoặc bị xóa.
 • Bạn có thể tìm kiếm các thành viên từ AdminCP đã đăng giữa các chủ đề X và Y.
 • Bạn có thể trao danh hiệu cho các thành viên đã đăng ít nhất X chủ đề hoặc tạo không quá Y chủ đề.
 • Thành viên có nhiều chủ đề nhất được liệt kê trên trang thống kê thành viên.
 • Bạn có thể giới hạn quyền truy cập node, xem nội dung node hoặc tạo chủ đề mới/trả lời các chủ đề trong node dựa trên số chủ đề (dựa trên quyền).
 • Bạn có thể chọn hiển thị số chủ đề thành viên trên block message user info thông qua style properties.
 • Số lượng chủ đề được liệt kê trên trang hồ sơ thành viên và hồ sơ nhỏ (Công cụ chú giải) có thể tìm kiếm được.
Quyền:
 • Số lượng chủ đề tối thiểu để xem node. Nếu thành viên có ít chủ đề được tạo trong các diễn đàn khác hơn số lượng được đặt ở đây, họ sẽ không thể xem node này.
 • Số lượng chủ đề tối thiểu để xem các chủ đề của người khác . Nếu họ có thể xem node này, họ sẽ không thể xem các chủ đề khác nếu họ không có X lượng chủ đề đã bắt đầu trong các node khác. Nếu một thành viên chưa đăng trong node này và họ không thể xem các chủ đề của người khác, họ sẽ được hiển thị ở chế độ riêng tư thay cho thông tin bài đăng cuối cùng.
 • Số lượng chủ đề tối thiểu để tạo chủ đề. Thành viên có ít chủ đề hơn số tiền đặt ở đây sẽ không thể tạo chủ đề của riêng họ trong diễn đàn này.
 • Số lượng chủ đề tối thiểu để trả lời . Các thành viên sẽ cần phải có X số lượng chủ đề bắt đầu để trả lời trong diễn đàn này.
Lưu ý: cố gắng truy cập vào node ở trên hoặc một trong các chủ đề của nó bằng URL (nếu biết) mà không đáp ứng số lượng chủ đề bắt đầu sẽ gây ra lỗi không có quyền.

Tùy chọn :

N/A

Phrase:

Có tiền tố là eae_tc_

Thay đổi DB:

Chèn cột eaetc_thread_count trong bảng xf_user khi cài đặt. Gỡ cài đặt sẽ xóa cột đó.

member_card.pngmember_stats.pngmessage_user_info.pngpermissions.pngprofile.pngsearch_users.pngvisitor_card.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • [EAE Add-ons] Thread Count-1.2.zip
  20.1 KB · Lượt xem: 20

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom