Addon 2x Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2 2.2.0

Thêm quyền cơ bản cho user-group để cho phép nội dung cuộc thăm dò sẽ được ẩn.

Permissions (mỗi forum)
 • Ẩn kết quả bình chọn
 • Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của bản thân
 • Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của tất cả mọi người
Việc đầu tiên sẽ cung cấp cho người dùng một tùy chọn bổ sung khi họ đang tạo hoặc chỉnh sửa cuộc thăm dò:

1520333231405.png

Nếu kết quả cuộc thăm dò được ẩn, thì chúng sẽ vẫn hoàn toàn ẩn đối với tất cả mọi người cho đến khi nào box "Hide poll results" được bỏ chọn hoặc cuộc thăm dò kết thúc (nếu tùy chọn đó được check).

Kết quả của một cuộc thăm dò sẽ giống như thế này nếu cuộc thăm dò được ẩn cho đến khi cuộc thăm dò đóng lại:

1520333316683.png

Các phản hồi của cuộc thăm dò vẫn còn hiển thị, nhưng bạn không biết ai và số người bình chọn cho mỗi cuộc thăm dò. Phiếu bầu của bạn vẫn được đánh dấu đậm.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các permission để ghi đè ẩn các kết quả thăm dò.

Một trong các permission cho phép bạn xem các kết quả cuộc thăm dò nếu bạn tự tạo ra cuộc thăm dò của mình, và permission khác có thể được trao cho moderator để họ có thể xem tất cả các kết quả cuộc thăm dò.

Add-on này không được thiết kế để ẩn các kết quả cuộc thăm dò có thể được hiển thị bởi các add-on khác như Widget Framework hay XenPorta.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-HidePollResults-2.0.0.zip
  9.1 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-HidePollResults-2.0.1.zip
  15.1 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-HidePollResults-2.0.2.zip
  20 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-HidePollResults-2.0.3.zip
  28.5 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-HidePollResults-2.1.0.zip
  28.1 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-HidePollResults-2.2.0.zip
  15.8 KB · Lượt xem: 8

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.2.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom