Addon 2x Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2 2.2.1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2 2.2.1

Cung cấp giới hạn số lượng dựa trên nhóm người dùng cho các bài đăng.

Nếu giới hạn được đặt thành -1/unlimited, thì không có giới hạn nào được áp dụng.
Nếu giới hạn được đặt thành 0, giới hạn chung sẽ được sử dụng.

Hỗ trợ:
  • Threads (Chủ đề)
  • Conversations (Cuộc trò chuyện)
Permissions:
  • Max Images - Hình ảnh tối đa (dưới Forums)
  • Max Images - Hình ảnh tối đa (dưới Conversations)
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-ImageCount-2.2.1.zip
    13.6 KB · Lượt xem: 3

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top