Addon 2x Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2 2.3.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2 2.3.2
Cung cấp giới hạn số lượng dựa trên nhóm người dùng cho các bài đăng.

Nếu giới hạn được đặt thành -1/unlimited, thì không có giới hạn nào được áp dụng.
Nếu giới hạn được đặt thành 0, giới hạn chung sẽ được sử dụng.

Hỗ trợ:
  • Threads (Chủ đề)
  • Conversations (Cuộc trò chuyện)
Permissions:
  • Max Images - Hình ảnh tối đa (dưới Forums)
  • Max Images - Hình ảnh tối đa (dưới Conversations)
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Xon-ImageCount-2.3.2.zip
    18.1 KB · Lượt xem: 7

Top Bottom