Help Lỗi không đọc file index.php

Server của mình sau khi cài lại kloxo thì giờ truy cập vô trang web nó chỉ hiện ra text trong file index.php chứ khong vô web như bt. pro nào biết các khắc phục xin chỉ dẫn :(
nội dung file index.php
<?php

$startTime = microtime(true);
$fileDir = dirname(__FILE__);

require($fileDir . '/library/XenForo/Autoloader.php');
XenForo_Autoloader::getInstance()->setupAutoloader($fileDir . '/library');

XenForo_Application::initialize($fileDir . '/library', $fileDir);
XenForo_Application::set('page_start_time', $startTime);

$fc = new XenForo_FrontController(new XenForo_Dependencies_Public());
$fc->run();
 
  • Like
Reactions: THB

MacKen

Sergeant
1) Go to the Webserver Config icon in the Kloxo admin control panel. Change php-type to mod_php_ruid2.

2) Start a ssh session and issue this command.

sh /script/fix-chownchmod

3) Restart the web server (or reboot server).

service httpd restart

Good luck!
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top