Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1

Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau:

Quyền chủ đề/Bài viết;
 • New Thread - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • New Thread - Per node post rate limiting - delay between new threads in seconds (Giới hạn tốc độ bài đăng trên mỗi node - độ trễ giữa các chủ đề mới trong vài giây)
 • New Thread - General rate limiting - delay between new threads in seconds (Giới hạn tốc độ chung - độ trễ giữa các chủ đề mới trong vài giây)

 • Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
 • Post Reply - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Post Reply - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • Post Reply - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • Post Reply - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)

 • React - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
 • React - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • React - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • React - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
 • React - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)

 • Delete - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
 • Delete - Per thread rate limiting - delay between deleting posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - độ trễ giữa việc xóa bài viết trong vài giây)
 • Delete - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
 • Delete - Per node post rate limiting - delay between deleting posts in seconds (Giới hạn tốc độ bài viết trên mỗi node - độ trễ giữa việc xóa bài viết trong vài giây)
 • Delete - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
Quyền cuộc trò chuyện;
 • Post Reply - Enable Per conversation rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi cuộc trò chuyện)
 • Post Reply - Per conversation rate limiting - delay between conversation messages in seconds (Giới hạn tốc độ trên mỗi cuộc trò chuyện - độ trễ giữa các tin nhắn tính bằng giây)
 • Post Reply - General rate limiting - delay between conversation messages (including new conversations!) in seconds (Giới hạn tốc độ chung - độ trễ giữa các tin nhắn (bao gồm cả các cuộc trò chuyện mới!) trong vài giây)

 • React - Per conversation rate limiting - delay between reacts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi cuộc trò chuyện - độ trễ giữa các lần phản ứng trong vài giây)
 • React - Enable Per conversation rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi cuộc trò chuyện)
 • React - General rate limiting - delay between reacts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - độ trễ giữa các lần phản ứng trong vài giây)

Điều này cho phép tỷ lệ đăng bài/lượt thích được quản lý trên mỗi node và cho mỗi nhóm người dùng. Số là độ trễ tính bằng giây giữa các hành động.

Độ trễ tối thiểu được hỗ trợ là 1 giây. Giá trị bằng 0 sẽ vô hiệu hóa giới hạn tốc độ đó (tức là rơi vào lần kiểm tra tiếp theo), và giá trị không giới hạn khiến nó tương đương với độ trễ bằng 0 giây.

Điều này là do cách quyền XenForo được thừa kế với số.

Tùy chọn mỗi chủ đề/node cho phép tách bộ giới hạn flood toàn cầu khỏi việc đăng trong các phần khác nhau.

Khớp lệnh:
 • Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề.
 • Giới hạn tốc độ mỗi node.
 • Giới hạn tỷ lệ bài đăng chung.
Kiểm tra flood toàn cầu XF ("Thời gian tối thiểu giữa các thông báo") bị bỏ qua nếu bất kỳ kết quả phù hợp nào ở trên được định cấu hình.

Không cần thêm truy vấn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-PostFloodPerms-2.2.1.zip
  17.6 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom