Tutorial 2x Real Buttons in XF 2.x colors and hoover - Màu sắc và di chuột thực hơn cho các nút của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Real Buttons in XF 2.x colors and hoover - Màu sắc và di chuột thực hơn cho các nút của XenForo 2

Mức độ này là các nút tiêu chuẩn của XF, cùng với hiệu ứng di chuột ...

upload_2019-9-10_17-35-17.png upload_2019-9-10_17-53-13.png upload_2019-9-10_17-33-28.png
Thêm vào extra.less đoạn code sau:
Mã:
/*Schalflächen OldStyle in XF_Blau und XF-Orange on Hoover und nicht auf dem Handy ;)*/
/*Buttons OldStyle in XF_Blue and XF-Orange on Hoover and not on mobile*/
@media (min-width: 900px){
.message-attribution-opposite.message-attribution-opposite--list a, .actionBar-action--inlineMod, .iconic--hiddenLabel, .actionBar-action--report, .actionBar-action--edit, .actionBar-action--history, .actionBar-action--delete, .actionBar-action--spam, .actionBar-action--warn, .actionBar-action--ip, .bookmarkLink, .button--link, .actionBar-action--undelete, .pageNav, .pageNav-jump, .pageNav--mixed, .pageNav-page {
display:inline-block;
padding: 2px 6px 2px;
line-height: 19px !important;
border-radius: 8px;
background: linear-gradient(to bottom, #93b6cc 10%, #185886 40%) !important;
color: rgb(255, 255, 255) !important;
 border: 1px outset #990000 !important;
 &:hover {
    display: inline-block !important;
    border-radius: 8px;
   color: #000000 !important;
   background: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 244, 229) 30%, mix(@xf-paletteAccent1, @xf-paletteAccent2) 80%) !important;
  }
}
.actionBar-action--reply, .actionBar-action--mq, .actionBar-action--like, .actionBar-action--reaction, .button--multiQuote, .button--icon--reply, .button--icon--preview, .button--icon--attach {
display: inline-block !important;
padding: 3px 7px 3px;
line-height: 19px !important;
border-radius: 8px;
color: rgb(255, 255, 255) !important;
background: linear-gradient(to bottom, #93b6cc 10%, #185886 40%) !important;
border: 1px outset #990000 !important;
  &:hover {
    display: inline-block !important;
   border-radius: 8px;
   color: #000000 !important;
   background: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 244, 229) 20%, mix(@xf-paletteAccent1, @xf-paletteAccent2) 90%) !important;
  }
}
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top