Addon 2x Remove thread types - Loại bỏ các thể loại chủ đề XenForo 2.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Remove thread types - Loại bỏ các thể loại chủ đề XenForo 2.2 1.1

Loại bỏ các tùy chọn thể loại chủ đề trong quá trình tạo.

Nếu bạn chỉ cho phép các chủ đề thảo luận trên diễn đàn của mình, add-on này sẽ xóa hàng thể loại chủ đề không cần thiết.

pic001.jpg

Trước

pic002.jpg

Sau
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-RemoveThreadTypes-1.1.zip
    15.3 KB · Lượt xem: 8

Top Bottom