PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
RMS Filter by AddonsLab - Bộ lọc RMS cho XenForo 2 1.4.0

Add-on cho phép lọc và tìm kiếm item Review dựa trên các trường Tùy chỉnh.

Add-on Review Management System được phát triển bởi XenAddons. Bạn cần có giấy phép hợp lệ để sử dụng RMS Filter.

Đây là bộ lọc với AJAX tải lại danh sách đang hoạt động:

addonslab.gif

Các điều khiển để lọc các item RMS được thêm vào popup Filters trong danh sách item đánh giá:

2..png

Trang Search Review cũng được cải tiến để hiển thị các điều khiển bộ lọc khi danh mục đang được tìm kiếm hiện có các trường tùy chỉnh được liên kết với nó:

3.png

Mỗi trường có thể được cấu hình riêng biệt để được hiển thị trong danh sách bộ lọc và trong biểu mẫu tìm kiếm:

147.png

Các trường lựa chọn có thể được định cấu hình để hiển thị trong biểu mẫu bằng cách sử dụng Check boxes và Multiple-choice drop down (cho phép tìm kiếm/lọc theo nhiều giá trị) hoặc Drop down selection/Radio buttons (chỉ cho phép tìm kiếm/lọc theo một giá trị).

153.png

Trường ngày và trường số được hiển thị dưới dạng đầu vào khoảng thời gian (từ ... đến ...) trong đó cả hai trường đều là tùy chọn, vì vậy có thể tìm kiếm bất kỳ giá trị nào cao hơn/thấp hơn giá trị đã xác định hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó.

Các trường màu sắc cũng được hỗ trợ và thuật toán độ tương đồng màu được thực hiện. Tất cả các item có màu sắc tương tự trực quan được tìm thấy và liệt kê. Chỉ số về độ tương đồng về màu sắc có thể định cấu hình và có thể được đặt từ trang tùy chọn của item:

Các trường văn bản được tìm kiếm và lập chỉ mục giống như chính văn bản item đánh giá. Tìm kiếm toàn văn bản được thực hiện với đối sánh mờ, có nghĩa là cụm từ được tìm kiếm không nhất thiết phải theo thứ tự chính xác như trong truy vấn.

Danh sách item đánh giá hiển thị tất cả các bộ lọc đang hoạt động. Việc nhấp vào từng bộ lọc sẽ xóa trường và chạy lại tìm kiếm với các bộ lọc còn lại:

148.png

Sản phẩm cho phép di chuyển các bộ lọc từ vị trí mặc định trong popup sang sidebar hoặc phía trên danh sách item. Cài đặt này có thể được định cấu hình trên toàn cầu hoặc cho từng danh mục.

Screenshot at Apr 02 14-14-53.png12.png13.pngezgif.com-optimize.gif
Hỗ trợ Xenforo Enhanced Search và Elastic Search

Add-on có hỗ trợ đặc biệt cho add-on Enhanced Search với back-end Elasticsearch. Thông tin trường tùy chỉnh được lập chỉ mục dưới dạng loại nội dung riêng biệt trong Elasticsearch. Một thuật toán hiệu suất cao được triển khai để lọc hàng triệu bản ghi và chỉ hiển thị các chủ đề phù hợp với tiêu chí bộ lọc. Các trường tùy chỉnh chỉ được tìm kiếm một lần và kết quả được lưu vào bộ nhớ đệm cho các trang tiếp theo. Mặc dù sản phẩm hoạt động hoàn toàn tốt mà không có add-on Enhanced Search, khuyên bạn nên sử dụng add-on này và Elasticsearch trên các cơ sở dữ liệu lớn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • AL-RMSFilter-1.4.0.zip
    213.9 KB · Lượt xem: 9

Top Bottom