Addon 2x Tải lên và nhúng hình ảnh vào diễn đàn của bạn bằng Add.Pics để lưu trữ hình ảnh miễn phí XenForo 2 1.0.8

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Tải lên và nhúng hình ảnh vào diễn đàn của bạn bằng Add.Pics để lưu trữ hình ảnh miễn phí XenForo 2 1.0.8

Tải lên & lưu trữ hình ảnh từ xa bằng cách sử dụng add.pics để lưu trữ hình ảnh miễn phí.
Nó cung cấp hình ảnh tải lên bất kỳ diễn đàn nào bằng cách đặt một nút cho phép người dùng của bạn trực tiếp tải hình ảnh lên add.pics và nó sẽ tự động xử lý các mã cần thiết để chèn.

Những gì nó làm là thêm nút Add images ở dưới cùng của trình chỉnh sửa với chức năng để tải hình ảnh lên add.pics và tự động nhúng hình ảnh vào trình chỉnh sửa.
Nó sử dụng IMG BBCode để nhúng hình ảnh, vì vậy bạn cũng có thể sao chép mã cho các mục đích khác. Điều này bao gồm các chức năng kéo và thả.

Hỗ trợ
  • Trang Xenforo: forum_post_thread, conversation_add, conversation_view, thread_view, post_edit
  • Định dạng hình ảnh: JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP
  • Kích thước tối đa của hình ảnh: 50 MB
Cách sử dụng
Sử dụng nút Upload images để tải lên hình ảnh từ hệ thống của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • AddPics-XF21Button-1.0.8.zip
    9.9 KB · Lượt xem: 20

Top Bottom