Addon 2x Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,440
Reaction score
7,898
Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2 1.0.0

Thêm một biến template mới $xf.reply.templateParent để nhóm tất cả các template thread_view*forum_view* lại với nhau.

XenForo 2.2 thêm nhiều biến thể cho các template thread_viewforum_view cho các loại chủ đề mới khác nhau:
 • thread_view_type_article
 • thread_view_type_poll
 • thread_view_type_question
 • thread_view_type_suggestion
 • forum_view_type_article
 • forum_view_type_question
 • forum_view_type_suggestion
Vì vậy, bây giờ khi bạn muốn nhắm mục tiêu một template có điều kiện đến trang thread view (ví dụ: trong một quảng cáo), thay vì trước đây làm như sau:
HTML:
<xf:if is="$xf.reply.template == 'thread_view'">
  <!-- do something -->
</xf:if>

... bây giờ chúng ta phải làm như sau:
HTML:
<xf:if is="in_array($xf.reply.template, [
        'thread_view',
        'thread_view_type_article',
        'thread_view_type_poll',
        'thread_view_type_question',
        'thread_view_type_suggestion'
        ])">
  <!-- do something -->
</xf:if>

Một cách dễ dàng hơn

Add-on này thêm một biến template mới mà chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra xem template "parent" là thread_view hay forum_view, vì vậy chúng ta có thể chỉ cần làm như sau để nhắm mục tiêu tất cả các template thuộc loại đó:
HTML:
<xf:if is="$xf.reply.templateParent == 'thread_view'">
  <!-- do something for any thread view pages -->
</xf:if>

... hoặc:
Mã:
<xf:if is="$xf.reply.templateParent == 'forum_view'">
  <!-- do something for any forum view pages -->
</xf:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Hampel-TemplateParent-1.0.0.zip
  11.6 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Bình (THB)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096

Skype chat, instant message

Mr. Bình
0981 06 08 08
kinhdoanh@vnxf.vn

Top Bottom