Addon 2x [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.7 Patch Level 3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,692
[TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.7 Patch Level 3

Add-on mở rộng đáng kể phạm vi tiêu chí người dùng có sẵn bằng cách thêm các tiêu chí ngược lại cho hầu hết các tiêu chí hiện có, cùng với toàn bộ phạm vi tiêu chí mới mà hầu hết có thể được bắt nguồn từ thiết lập tiêu chí XenForo hiện tại mà không cần nỗ lực tính toán bổ sung.

Tính năng

Tiêu chí bổ sung:
 • Cơ bản:
  • Điều khoản khác
   • Tiêu chí [luôn luôn/không bao giờ] được đáp ứng
  • Tên người dùng:
   • ID người dùng là [không quá / ít nhất] X
  • Đặc quyền và trạng thái
   • Trạng thái người dùng không phải là X
   • Người dùng [là/không là] nhân viên
  • Hành vi người dùng
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X điểm cảnh báo
  • Xã hội
   • Người dùng đang [theo dõi / bỏ qua] [không quá / ít nhất] X người
   • Người dùng đang [theo dõi / bỏ qua] [ít nhất một / không có / tất cả] người dùng được xác định
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X cuộc trò chuyện chưa đọc
  • Tài khoản được kết nối
   • Người dùng không được liên kết với bất kỳ nhà cung cấp tài khoản nào đã chọn
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X nhà cung cấp tài khoản được kết nối
  • Nội dung và thành tích
   • Người dùng đã thêm không quá X [mục phương tiện / album / tài nguyên]
   • Người dùng có không quá X điểm phản ứng
   • Điểm phản ứng của người dùng đối với tỷ lệ tin nhắn không quá X
   • Người dùng có không quá X điểm danh hiệu
   • Người dùng đã được đăng ký không quá X ngày
   • Người dùng đã đăng ký ngày [trước/sau]
  • Hồ sơ người dùng và các tùy chọn
   • Người dùng [không] truy cập bằng một trong các kiểu đã chọn
   • Người dùng [không] truy cập bằng một trong các ngôn ngữ đã chọn
   • Người dùng không duyệt bằng ngôn ngữ đã chọn
   • Người dùng đã [không] kích hoạt xác minh hai bước
   • Người dùng chưa điền vào trường [location / about you / website]
   • Người dùng [có/không có] [chữ ký/tiêu đề tùy chỉnh]
   • Tiêu đề tùy chỉnh của người dùng [không] khớp với biểu thức chính quy
   • Người dùng [ít nhất / không quá] X tuổi
   • Người dùng [ngày/tháng/năm] sinh là [không] X
   • Người dùng [không] lướt web ở chế độ ẩn
  • Mật khẩu
   • Mật khẩu người dùng [cũ/mới hơn] hơn X ngày
  • Người dùng cụ thể
   • Tên người dùng [không] khớp với biểu thức chính quy
   • Tên người dùng không phải là X
   • Tên người dùng không chứa X
   • Địa chỉ email của người dùng không chứa X
 • Trình độ cao:
  • Hành vi người dùng
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X [mở/đóng/tổng] báo cáo
   • Người dùng có [không quá/ít nhất] X [hoạt động/đã hết hạn/tổng cộng] cảnh báo
  • Xã hội
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X người theo dõi
  • Đăng ký
   • Người dùng [có/không có] nâng cấp người dùng đang hoạt động
   • Bản nâng cấp người dùng của người dùng sẽ hết hạn trong vòng X ngày tới
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X bản nâng cấp người dùng đã hết hạn
  • Hồ sơ người dùng và các tùy chọn
   • Người dùng [là/không là] quản trị viên cấp cao
   • Người dùng [có/không có] khóa API
   • Người dùng có [không] đăng ký đẩy đang hoạt động
  • Nội dung và thành tích
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X dấu trang
   • Người dùng đã đăng [không quá / ít nhất] X bài đăng trên hồ sơ
   • Người dùng đã đăng [không quá / ít nhất] X bình luận bài đăng trên hồ sơ
   • Người dùng đã tải lên [không nhiều hơn / ít nhất] X tệp đính kèm
   • Người dùng đã bỏ phiếu cho [không quá / ít nhất] X cuộc thăm dò ý kiến
   • Người dùng đã tạo [không quá/ít nhất] X chủ đề
   • Người dùng đã thêm [không nhiều hơn/ít nhất] thẻ X
   • Chủ đề của người dùng đã nhận được [không quá / ít nhất] X phản hồi
   • Người dùng chủ đề tích cực nhất đã nhận được [không quá / ít nhất] X phản hồi
   • Người dùng có [không quá/ít nhất] X chủ đề trong [một/tất cả kết hợp/mỗi] của các diễn đàn đã chọn
   • Người dùng đã đăng [không quá / ít nhất] X bài đăng trong Y ngày qua
   • Người dùng có [không quá/ít nhất] X bài đăng trong [một/tất cả kết hợp/mỗi] của các diễn đàn đã chọn
   • Người dùng đã đăng [không quá / ít nhất] X bài đăng trong Y ngày qua trong các nút đã chọn
   • Người dùng đã [đã cho/nhận [không quá/ít nhất] X phản ứng của [một/tất cả kết hợp/mỗi] trong số các phản ứng đã chọn
   • Người dùng đã giành được [ít nhất một / không có / mỗi] danh hiệu đã chọn
   • Người dùng có [không quá / ít nhất] X bài đăng trong mỗi chủ đề được xác định
  • Nội dung đã xem
   • Người dùng đang xem [không nhiều hơn / ít nhất] X [diễn đàn / chủ đề / danh mục tài nguyên / tài nguyên / danh mục phương tiện / album / mục phương tiện]
  • Trình quản lý tài nguyên XenForo
   • Người dùng có [không nhiều hơn/ít nhất] X tài nguyên trong [một/tất cả kết hợp/mỗi] trong số các danh mục đã chọn
   • Người dùng đã [cho/nhận] [không quá/ít nhất] X đánh giá
   • Người dùng đã xuất bản [không nhiều hơn/ít nhất] X bản cập nhật
   • Tài nguyên được người dùng tải xuống nhiều nhất có [không quá / ít nhất] X lượt tải xuống
   • Tài nguyên người dùng có [không nhiều hơn / ít nhất] X tổng số lượt tải xuống
   • Tài nguyên được xem nhiều nhất của người dùng có [không quá / ít nhất] X lượt xem
   • Tài nguyên người dùng có [không nhiều hơn / ít nhất] X tổng số lượt xem
   • Tài nguyên được người dùng đánh giá cao nhất có xếp hạng [không quá / ít nhất] X
   • Xếp hạng tài nguyên trung bình của người dùng là [không quá / ít nhất] X
  • Thư viện phương tiện XenForo
   • Người dùng có [không quá / ít nhất] X mục phương tiện trong [một / tất cả kết hợp / mỗi] trong số các danh mục đã chọn
   • Album của người dùng có [không quá / ít nhất] X lượt xem
   • Album được xem nhiều nhất của người dùng có [không nhiều hơn / ít nhất] X lượt xem
   • Mục phương tiện của người dùng có [không quá / ít nhất] X lượt xem
   • Mục phương tiện được người dùng xem nhiều nhất có [không quá / ít nhất] X lượt xem
   • Album của người dùng đã nhận được [không quá / ít nhất] X bình luận
   • Album được người dùng bình luận cao nhất có [không quá / ít nhất] X bình luận
   • Mục phương tiện của người dùng đã nhận được [không quá / ít nhất] X bình luận
   • Mục phương tiện được người dùng bình luận cao nhất có [không quá / ít nhất] X bình luận
   • Album được người dùng đánh giá cao nhất có xếp hạng [không quá / ít nhất] X
   • Album của người dùng có xếp hạng trung bình là [không quá / ít nhất] X
   • Album của người dùng đã được xếp hạng [không quá / ít nhất] X lần
   • Người dùng đã xếp hạng [không quá/ít nhất] X album
   • Mục phương tiện được người dùng đánh giá cao nhất có xếp hạng [không quá / ít nhất] X
   • Các mục phương tiện của người dùng có xếp hạng trung bình là [không quá / ít nhất] X
   • Các mục phương tiện của người dùng đã được xếp hạng [không quá / ít nhất] X lần
   • Người dùng đã xếp hạng [không nhiều hơn/ít nhất] X mục phương tiện
 • Các trường người dùng:
  • Người dùng đã [không] cung cấp giá trị
  • Giá trị do người dùng cung cấp khớp với biểu thức chính quy
  • Ngày
   • [Ngày/tháng/năm] bằng X
   • Ngày [trước/sau] X
   • Ngày [ít nhất/không quá] X ngày trong [tương lai/quá khứ]
  • Màu sắc
   • [Đỏ/xanh/xanh] thành phần [trên/dưới] X
  • Email
   • Tên miền khớp với X
  • URL
   • Tên miền cấp cao nhất [không phải] là một trong những tên miền được xác định
   • URL là [http / https]
  • Số
   • Giá trị là [trên/dưới] X
add-promotion-apply-1.jpgadd-promotion-apply-2.jpgadd-promotion-apply-3.jpgadd-promotion-advanced-criteria.jpgadd-promotion-user-field.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • ThemeHouse-UserCriteria-1.0.7_Patch_Level_3.zip
  1.2 MB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom