Addon 2x Thread Preview - Xem trước chủ đề cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Thread Preview - Xem trước chủ đề cho XenForo 2 2.0.3

Add-on này sẽ giúp bạn xem trước chủ đề. Bạn có thể xem trước một ít nội dung của chủ đề tại thread_list. Nếu chủ đề chỉ chứa hình ảnh thì bạn sẽ không thấy gì cả vì add-on không hỗ trợ hiện hình ảnh của chủ đề, nếu bạn muốn hiển thị bạn có thể thay đổi code trong template của add-on, nhưng add-on này ưu tiên hiển thị đầy đủ thông điệp của bài đăng.

options.png


thread_preview.png


preview_button.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: mpm.pm​
 

Đính kèm

 • ThreadPreview-1.0.2a.zip
  9 KB · Lượt xem: 16
 • Justin-ThreadPreview-1.0.3.zip
  9.2 KB · Lượt xem: 21
 • Justin-ThreadPreview-2.0.0.zip
  15.7 KB · Lượt xem: 12
 • Justin-ThreadPreview-2.0.1.zip
  15.7 KB · Lượt xem: 11
 • Justin-ThreadPreview-2.0.3.zip
  15.7 KB · Lượt xem: 17

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 1.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.3
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom